CZ EN

Materiály na jednání vlády 04. února 2004

Bod č. 13:
Způsob převodu 100 % akcií společnosti THERMAL-F, a.s. z majetku Fondu národního majetku České republiky na jinou osobu

Vládě je k projednání předložen materiál navrhující další postup v privatizaci akciové společnosti THERMAL-F, a.s., jejíž akcie jsou v držení jediného akcionáře, Fondu národního majetku ČR. Materiál je výsledkem více jak rok trvající diskuse mezi resorty zdravotnictví, financí, kultury a FNM, jejímž úkolem bylo nalézt maximálně možnou právní ochranu zachování konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a poskytování lázeňské péče v objektu lázeňsko-hotelového zařízení Thermal v Karlových Varech, které tvoří rozhodující majetkovou podstatu základního kapitálu akciové společnosti určené do privatizace.Vládě jsou předkládány dvě varianty dalšího možného postupu.

Ministerstvo financí doporučuje přistoupit k privatizaci akcií společnosti THERMAL-F, a.s formou veřejného výběrového řízení. Vhodný budoucí provozovatel lázeňského, resp. hotelového zařízení by měl být vybrán v transparentním procesu z okruhu seriózních a dlouhodobě úspěšně podnikajících subjektů v tomto segmentu služeb. Kritérii výběrového řízení by měly být výše nabídnuté kupní ceny, podnikatelský záměr. Ministerstvo financí doporučuje přistoupit k privatizaci teprve poté, co dojde k uzavření stabilního smluvního vztahu mezi provozovatelem filmového festivalu a akciovou společností. Tato smlouva by měla vymezit korektní podmínky, za nichž bude využíván hotel Thermal pro potřeby filmového festivalu. Stejně tak bude případný nabyvatel muset zachovat poskytování lázeňské péče v rozsahu určeném Ministerstvem zdravotnictví. V případě přijetí této varianty bude Ministerstvo financí informovat vládu o výsledku výběrového řízení a podstatných podmínkách prodeje do konce roku 2004.

Druhá varianta spočívá v ponechání hotelu Thermal v majetku státu, resp. v převedení akcií společnosti na Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za symbolickou cenu.

Bod č. 14:
Informace o počtu zbytkových státních podniků k 30.6.2003 a postupu ukončování jejich činnosti a návrhu dalšího postupu při zpracování zprávy o zbytkových státních podnicích a o ukončování jejich činnosti

Oproti poslednímu stavu k 31.12.2002 (viz jednání vlády ze dne 6.8.2003) došlo k 30.6.2003 ke snížení počtu státních podniků ze 116 na 64 v důsledku dokončení privatizace nebo likvidace. Z toho zbývá 53 subjektů s nenulovým majetkem a 11 s nulovým majetkem. Mezi nejčastější příčiny, které brání zrušení zbytkových státních podniků, patří zejména nedořešené soudní spory včetně restitučních, nedořešené vlastnické vztahy a probíhající příprava podkladů pro zrušení subjektu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.