CZ EN

Materiály na jednání vlády 17. března 2004

Bod č. 14:
Návrh na využití finančního mechanismu v rámci Dohody o účasti v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Dohody mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Norském finančním mechanismu v České republice

Dohoda o účasti v EHP zaručuje účast nových členských států EU v EHP po rozšíření EU. Evropský hospodářský prostor dále umožňuje Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku, aby se podílely na vnitřním trhu EU. V rámci této Dohody o účasti v EHP bude uplatněn nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou zmíněné státy ESVO přispívat ekonomicky slabším zemím v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc, na základě vlastní dohody, přispívat i pomocí bilaterálního finančního mechanismu. Předpokládaná částka obou finančních mechanismů (EHP a Norsko) připadající na ČR činí celkem 110,91 mil.  EUR na dobu 5 let, tj. do roku 2009.

K vytyčení prioritních oblastí a k zahájení výběru projektů dojde během května. Oblasti by se neměly krýt s oblastmi pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, či dalšími nástroji pomoci EU. Ministerstvo zahraničních věcí Norska připravuje jednání v ČR se zainteresovanými resorty k zaměření prioritních oblastí pro Norský finanční mechanismus. Předmětem jednání budou také nová pravidla obou finančních mechanismů.

Zástupci zemí ESVO a Norska budou pak v závěrečné fázi vybrané programy schvalovat. Transparentnost uvolňování a čerpání prostředků budou státy EHP kontrolovat a využity budou i vnitřní kontrolní mechanismy ČR dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.