CZ EN

Materiály na jednání vlády 18. února 2004

Bod č. 8:
Účast státu v akciové společnosti Centrální depozitář, a.s.

Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který by.měl nabýt účinnosti k 1. květnu 2004, předpokládá vytvoření centrálního depozitáře cenných papíru ve formě akciové společnosti. Důvodem pro vznik centrálního depozitáře je snaha vytvořit pro obchodníky s cennými papíry standardní prostředí, snížit transakční náklady a všechny potřebné činnosti soustředit do jednoho subjektu.

Tento centrální depozitář cenných papírů musí podle navrhovaného zákona získat pro svoji činnost povolení Komise pro cenné papíry. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je koncipován tak, že převezme veškeré činnosti, které dosud vykonává na základě zákona o cenných papírech, Středisko cenných papírů. Současně převezme i vypořádání obchodů s cennými papíry. tj. činnosti, které v současnosti vykonává UNIVYC, a. s., dceřiná společnost Burzy cenných papírů a. s. Praha.. Středisko cenných papírů bude následně zrušeno.

Účast státu vychází z nutnosti zajistit od počátku, aby centrální depozitář vykonával veškeré činnosti dosud vykonávané Střediskem cenných papírů a dále proto, aby byl zajištěn bezproblémový převod dat ze Střediska cenných papírů do Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., včetně některých dat z kupónové privatizace.

Česká republika zastoupená Ministerstvem financí by měla v počátku získat majetkovou účast ve výši 1 mil Kč, která by měla být uhrazena ze státního rozpočtu na rok 2004. Stát bude navyšovat svůj podíl na max. 33 % s tím, že Burza cenných papírů bude mít na tento podíl státu opci. Přesná výše podílu státu vyplyne z ocenění převáděných evidencí Střediska cenných papírů.

Bod č. 16:
(bez rozpravy): Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2003 č. 690 k návrhu na zajištění postupu podle čl. 3 přílohy IV k Akru o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

Dle původního vládního usnesení z loňského července měla být expertní podpora procesu, ve kterém Evropská komise schvaluje veřejné podpory poskytnuté v minulosti bankovnímu sektoru (tzv. interim procedura), financována z vládní rozpočtové rezervy na rok 2003. Jelikož proces posuzování veřejných podpor nebyl uzavřen do konce roku 2003, byla z vládní rozpočtové rezervy na rok 2003 uhrazena jen část služeb finančního poradce ve výši 15 mil. Kč. K vyúčtování zbývajících služeb finančního poradce a právního poradce dojde až v roce 2004. Uvedené skutečnosti nemají vliv na výši celkových nákladů.

Z těchto důvodů je nutné změnou vládního usnesení zajistit financování služeb finančního a právního poradce z vládní rozpočtové rezervy i v roce 2004.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.