CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. února 2004

Bod č. 7:
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví české republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu.

V pořadí čtvrté nařízení vlády by mělo zajistit bezplatný převod dalších položek z vlastnictví České republiky za účelem zmírnění majetkových křivd způsobených holocaustem. Jedná se osm položek tvořených pozemky v katastrálních územích Staré Brno, Brno - Pisárky, Brno střed - Zábrdovice, Lomnička u Plesné, Libešice u Žatce, Chyše a Tachov, a budovou v katastrálním území Brno střed - Zábrdovice.

Ministerstvo financí prověřilo všech cca 1500 požadavků ze seznamu věcí, které byly předloženy Federací židovských obcí, všechny ty, které zákonné podmínky splňovaly, byly ji navrženy nařízeními vlády k bezúplatnému převodu. Předložený návrh je v tomto směru návrhem posledním. I z tohoto důvodu je nutné zaujmout konečné stanovisko ve věci převodu pozemku v katastrálním území Brno - Pisárky a budovy ČSSZ v katastrálním území Brno střed - Zábrdovice, u kterých Ministerstvo vnitra, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí, uplatnilo připomínky s tím, že tyto položky nesplňují podmínky pro jejich převod. Tyto položky byly již vyjmuty z předchozího nařízení vlády.

Bod č. 11:
Doplnění usnesení vlády ČR ze dne 10. ledna 2001 č. 51 o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací

V důsledku vlastnických změn, vznikajících na základě následných převodů majetku, k nimž dochází po privatizaci, již neodpovídají v uzavřených ekologických smlouvách uvedené smluvní strany a jejich práva a povinnosti faktickému stavu. Z tohoto důvodu se navrhuje doplnit usnesení vlády tak, aby případné korekce původních ekologických smluv nebyly zpochybňovány jako svévolný akt FNM , ale aby vycházely jednoznačně z metodiky postupu daného usnesením vlády.

Dojde - li tedy po uzavření ekologické smlouvy k převodu vlastnického práva k nemovitému majetku, na němž vázne ekologická zátěž a k němuž se vztahuje uzavřená ekologická smlouva, a tímto i k přechodu práv, povinností a závazků na dalšího nabyvatele ze zákona, pokračuje FNM ČR v plnění smlouvy. Nedojde - li k přechodu práv, povinností a závazků ze zákona na nového nabyvatele (jedná se např. o situaci při použití kupní smlouvy dle občanského zákoníku nebo darovací smlouvy), posoudí FNM ČR, po předchozím vyjádření Ministerstva životního prostředí, na základě pravidel odborně ekologických, ekonomických a právních, zda bude v plnění podmínek podle stávající ekologické smlouvy, po dohodě s novým nabyvatelem ekologicky zatížených nemovitostí, pokračovat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.