CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 14. září 2022

Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 1. června 2022 zpracovalo na jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace. Součástí dokumentace je i „Návrh střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025“.

Bod č. 14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“

V návaznosti na žádost předsedy vlády České republiky ze dne 21. března 2022 provedlo Ministerstvo financí zhodnocení závěrů z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“. 

Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/34 - „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“

V návaznosti na žádost předsedy vlády České republiky ze dne 18. února 2022 provedlo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zhodnocení závěrů z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/34 „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“. 

Pro informaci

Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2022)

Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2022), vypracovaná v souladu s harmonogramem plánu nelegislativních prací vlády na 2. pololetí roku 2022, byla dne 30. srpna 2022 projednána Výborem pro rozpočtové prognózy. Výbor prognózu vyhodnotil jako mírně optimistickou, přičemž pro realistické hodnocení hlasovali 3 členové, pro optimistické také 3 členové včetně předsedy Výboru, jehož hlas na základě jednacího řádu nakonec převážil.

Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“

Ministerstvo financí zpracovalo materiál pro vládu ve věci Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Generální finanční ředitelství postupuje při hospodaření s vybraným majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Bod č. 15: Informace o záměru veřejné zakázky „Document Management System – provozní podpora“

Ministerstvo financí předkládá na základě usnesení vlády České republiky č. 86 ze dne 27. ledna 2020, o uložení povinnosti informovat vládu o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií, materiál obsahující informaci pro členy vlády o záměru STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií. Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je správa již implementovaného Document Management Systemu a jeho rozvoj o další agendy zadavatele.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.