CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 20. července 2022

Bod č. 1: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

Záměrem návrhu je provést ryze technickou novelu prováděcího právního předpisu v zásadě upravující toliko dílčí ukazatele evidované v CRAB, a to skrze upřesnění vybraných datových typů obsažených v registru, včetně jejich vysvětlení.

Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu nařízení vlády je zachovat po změně celního sazebníku, ke které došlo s účinností od 1. ledna 2022 na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, stejný rozsah aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako před touto změnou.

Bod č. 13: Zrušení úkolu předložit odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce

V kontextu plánovaného ukončení členství v MIB se úkol předložit dopracovaný materiál pro jednání vlády ČR stal bezpředmětným, ministr financí tedy navrhuje jeho zrušení.

Pro informaci

Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Oddělení daňového portálu od Systému ADIS - analytická fáze

Důvodem uzavření této Prováděcí smlouvy je zpracování analytické studie oddělení daňového portálu od systému ADIS na základě požadavku odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Bod č. 13: Informace o záměru veřejné zakázky - Výroba a dodávky pigmentu

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele vyrobit a dodat STC jako zadavateli zvláštní pigment pro výrobu bezpečnostní barvy jako ochranného prvku proti padělání.

Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky - Provozní podpora k informačnímu systému CICERO

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění provozní podpory a rozvoje polygrafického manažerského informačního systému CICERO (dále jen „systém“), a to v rozsahu plnění spočívajícího v poskytování rozvoje systému a Incident Managementu v rámci měsíční paušální ceny (dále jen „služby podpory“).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.