CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 1. listopadu 2023

Bod č. 5: Záměr zavedení agendy revize výdajů v České republice

Hlavním účelem zavedení revize výdajů v ČR je fiskální disciplína a stanovení priorit v rámci veřejných financí. Tyto revize mají sloužit jako analytický podklad k plánování a vyhodnocování veřejných politik. Cílem je nejen šetřit prostředky státního rozpočtu, ale zejména vydávat je účelně, efektivně a cíleně do společensky významných oblastí, ve kterých budou nejlépe využity.

Revize výdajů budou realizovány zejména prostřednictvím mezirezortních skupin, které bude koordinovat MF ve spolupráci s ostatními ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy. 

Bod č. 12: Jmenování členů dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí

Dne 1. 10. 2023 skončil na Ministerstvu financí služební poměr Ing. Evě Gajdošové, která se vzdala funkce členky v dozorčích radách OZP a České průmyslové zdravotní pojišťovny. Vládě se navrhuje, aby do funkce členky dozorčí rady OZP byla jmenována Ing. Kateřina Ondrušková s účinností od 15. 11. 2023 a do dozorčí rady ČPZP Ing. Anita Tenzer s účinností od 15. 11. 2023. 

Dne 8. 10. 2023 skončilo čtyřleté funkční období v dozorčí radě Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Anastasii Gavrikové. Vládě se navrhuje, aby A. Gavriková byla do této funkce opět jmenována, a to s účinností od 15. 11. 2023. 

Všechny tři navrhované kandidátky do dozorčích rad pracují v oddělení Zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí.

Pro informaci:

Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

MF předkládá informaci v souladu s Usnesením vlády č. 835 ze dne 12. prosince 2018. 

Dotčená ministerstva identifikovala ve své působnosti 51 subjektů, u kterých se Zásady vztahují celkem na 316 pozic. Odměňování na těchto manažerských pozicích je z pohledu genderu identické a nedochází k žádnému zvýhodňování ani znevýhodňování. U sledovaných pozic je 282 obsazeno muži a 34 pozic ženami, tj. zastoupení žen představuje 11 %. 

Při srovnání let 2022 a 2023 došlo ke zvýšení celkového počtu identifikovaných pozic z 313 na 316. Počet sledovaných pozic klesl proti roku 2022 o 1 pozici v rezortu Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nově se pod aplikaci Zásad zařadilo 7 pozic, z toho 6 na Ministerstvu zdravotnictví a 1 pozice na Ministerstvu zemědělství. V případě Ministerstva obrany a Ministerstva práce a sociálních věcí se počet pozic v meziročním srovnání nezměnil.
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.