CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 18. října 2023

Bod č. 7: Návrh na schválení změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj

Dne 10. července 2023 byla Radou guvernérů přijata rezoluce č. 696 týkající se změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj – zrušení úvěrových limitů. Rezoluce schvaluje zrušení čl. III části 3, čímž dojde ke zrušení omezení záruk a zápůjček IBRD. Pro toto ustanovení se používá termín povinný úvěrový limit (Statutory Lending Limit, resp. SLL). Odstranění SLL umožní IBRD navýšit její finanční kapacitu a pokračovat v naplňování jejích rozvojových cílů. 

Z hlediska ČR je Dohoda smlouvou prezidentské kategorie, k jejíž ratifikaci je třeba souhlasu Parlamentu České republiky. Změna nemění postavení ČR v IBRD. 

Bod č. 9: Návrh na obeslání 3. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná v Panamě ve dnech 27. – 30. listopadu 2023

Ve dnech 27. – 30. listopadu 2023 se v Panamě uskuteční 3. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky (dále jen MOP 3). Vládě se předkládají ke schválení Zásady postupu delegace České republiky na zasedání a návrh personálního obsazení delegace ČR z Ministerstva financí, resp. Generálního ředitelství cel, ve složení vedoucí delegace a jeho alternát.

Česká republika je smluvní stranou Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Úmluva FCTC). Konference smluvních stran Úmluvy FCTC na svém pátém zasedání dne 12. listopadu 2012 přijala v souladu s článkem 15 Úmluvy Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Protokol představuje důležitý mezinárodní nástroj, jehož cílem je přimět státy k co nejúčinnějšímu potírání všech forem nedovoleného obchodování s tabákem a tabákovými výrobky.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.