CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 25. října 2023

Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2023

Informace MF o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2023 pro vládu, která ji do konce měsíce následujícího po uplynutí hodnoceného čtvrtletí předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. 

Hospodaření státního rozpočtu vykázalo deficit ve výši 180,7 mld. Kč, což byl meziročně lepší výsledek o 90,2 mld. Kč. 

Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z EU a finančních mechanismů, které jsou ve schváleném rozpočtu začleněny s neutrálním dopadem, vykázalo hospodaření státního rozpočtu schodek 214,7 mld. Kč, tedy o 40,7 mld. Kč nižší než ve stejném období roku 2022.


Bod č. 13: Prodloužení termínu pro zcizení administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc

Cílem předkládaného materiálu je prodloužit termín stanovený usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1213 pro zcizení pozemku parc. č. st. 144/1, jehož součástí je tzv. Hanácká kasárna, a to z 31. prosince 2023 na 31. prosince 2024. 

V roce 2023 došlo k přesunu agendy krajských asistenčních center pro podporu Ukrajiny z kraje na Ministerstvo vnitra, které avizovalo, že areál bude užívat do konce roku 2023. Areál je proto nyní z části užíván státní institucí a nelze jej prohlásit pro stát za nepotřebný. 

Olomoucký kraj zároveň požádal o bezúplatný převod nemovitostí. ÚZSVM konzultoval tuto žádost s ÚOHS a na základě jeho vyjádření je nezbytné, aby Olomoucký kraj žádost doplnil. 

ÚZSVM zpracoval kompletní podklady pro vyhlášení výběrového řízení formou elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 262 mil. Kč. Proběhla již čtyři kola, ve čtvrtém kole byla snížena minimální kupní cena na 249 mil. Kč. Všechna kola elektronické aukce byla ukončena bez vítěze, další kola nebyla s ohledem na ukrajinskou krizi vyhlašována.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.