CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 4. října 2023

Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona reaguje na poznatky z výkladové a aplikační praxe v oblasti fondového financování. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří navýšení informační povinnosti vůči investorům, nově je explicitně stanovena minimální výše vkladu každého investora odpovídající částce 125 000 EUR s výjimkou, nepřekročí-li počet investorů do daného subjektu 20 osob. Dále bude zaveden i sankční výmaz osob ze seznamu vedeného ČNB v případně závažného nebo opakovaného porušení povinností. Nově bude zavedena možnost pro komanditní společnosti na investiční listy vytvářet podfondy, bude zavedena zkratka „SICAF“ pro specificky zaměřené fondy tak, jak je tato zkratka využívána i ve světě a dojde k úpravě správních poplatků tak, aby reflektovaly náklady spojené se správním řízením. Účinnost zákona je navrhována od 1. července 2024.

Bod č. 7: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2022

Systém veřejného zdravotního pojištění dosáhl v roce 2022 kladného salda hospodaření v hotovostní metodice 5 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 17,5 mld. Kč. Segment zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven naopak vykázal v roce 2022 deficit 3 mld. Kč. V roce 2022 ustupoval do pozadí vliv pandemie covid-19, ale bylo třeba se vypořádat s další výzvou v podobě přílivu statisíců azylantů z Ukrajiny. Jejich většinové zahrnutí do kategorie tzv. státních pojištěnců spolu s výrazně podprůměrným čerpáním zdravotních služeb mělo na bilanci systému veřejného zdravotního pojištění pozitivní vliv. A to především na VZP ČR, u které se koncentrovalo nejvíce azylantů.

Stav finančních zůstatků na bankovních účtech za celý systém veřejného zdravotního pojištění činil 56,8 mld. Kč, tj. meziroční zvýšení z hodnoty 51,8 mld. Kč o 9,7 %. V roce 2022 poměr těchto zůstatků mírně stoupl na hodnotu 13,3 % celkových výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. 

Celkové náklady na zdravotní služby v roce 2022 tvořily částku 420,7 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 13,9 mld. Kč. U všech zdravotních pojišťoven došlo v roce 2022 k navýšení nákladů na zdravotní služby.
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.