CZ EN

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 30. 12. 2000

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 31. 12. 2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,2 mld. Kč.

Obdobně jako v průběhu roku 2000 pokračoval i v měsíci prosinci trend snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1999/1998 = 1,20; index růstu VI 2000/VI 1999 = 1,12; index XII 2000/XII 1999 = 1,01). V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků z 98,3 mld. Kč na 99,7 mld. Kč, tj. jen o 1,4 mld. Kč. Daňové nedoplatky tak meziročně vzrostly o pouhých 1,4 %.

K 31. 12. 2000 vykázaly územní finanční úřady v České republice celkem 99,7 mld. Kč splatných daňových nedoplatků. Z této částky připadalo 91,7 mld. Kč na daně nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993 a necelých 8 mld. Kč na daně staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992.

Podle údajů z evidence daní došlo ve srovnání s předcházejícím měsícem k poklesu daňových nedoplatků u daní nové daňové soustavy o  necelých 0,5 mld. Kč a u daní staré daňové soustavy činil jejich pokles částku cca  0,7 mld. Kč.

V porovnání se stavem k 30. 11. 2000 je evidován mírný pokles daňových nedoplatků u daně z přidané hodnoty o 198 mil. Kč, u  spotřebních daní o 506 mil. Kč a u daně z nemovitostí o 422 mil. Kč. U spotřebních daní byl pokles ovlivněn zejména zúčtováním předpisů a plateb (vratek) z odpočtů daně nárokovaných v měsíci listopadu do prosincové uzávěrky. Rovněž u daně z nemovitostí byl pokles daňových nedoplatků ovlivněn následným zúčtováním plateb uskutečněných, na základě daňových přiznání k 30. 11. 2000, až poslední den měsíce listopadu. U daní z příjmů se objem daňových nedoplatků zvýšil o cca 0,7 mld. Kč (u daně z příjmů právnických osob o 357 mil. Kč a u daně z příjmů fyzických osob z přiznání o 359 mil. Kč). S výjimkou jednorázového, hromadného předepsání průběžných platebních výměrů na daňové penále k existujícím nedoplatkům na dani z příjmů právnických osob, které ovlivnily v obvodu působnosti jednoho finančního ředitelství nárůst daňových nedoplatků téměř o 1 mld. Kč, byl v obvodech ostatních finačních ředitelství zaznamenán pokles nedoplatků o 568 mil. Kč. Při vyloučení uvedeného mimořádného vlivu byl pokles nedoplatků na daních z  příjmů ovlivněn především zúčtováním záloh uhrazených na daňovou povinnost roku 1999, vyplývající z daňových přiznání s prodlouženou lhůtou pro jejich podání do 31.10. 2000 (poplatníci s příjmy zdaňovanými v zahraničí).

U daní staré daňové soustavy a částečně i  u  daní nové daňové soustavy je vývoj ovlivněn průběžnou realizací odpisu daňových nedoplatků pro nedobytnost podle § 66 zákona o správě daní a poplatků. V souladu se záměrem, uvedeným v materiálu "Analýza možností odpisu starého bloku daňových nedoplatků", který projednala dne 4. 10. 2000 vláda a následně dne 8. 12. 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, provedly finanční úřady v období od 31. 5. 2000 do 31. 12. 2000 u daní staré daňové soustavy odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost v celkové výši 7,1 mld. Kč.

Z podrobnějšího hodnocení vývoje daňových nedoplatků z hlediska jednotlivých druhů příjmů vyplývá, že u  nepřímých daní činil objem daňových nedoplatků částku 44,8 mld. Kč, tj. o 0,8 mld. Kč méně něž v předchozím měsíci. Největší podíl zde představují nedoplatky evidované u daně z přidané hodnoty (37 mld. Kč). Podíl nedoplatků u nepřímých daní k celkovému objemu evidovaných daňových nedoplatků k 31. 12. 2000 činil 45 %.

přímých daní dosáhl objem daňových nedoplatků ve sledovaném období částku 46,9 mld. Kč, tj.cca o 0,3 mld. Kč více než v předchozím měsíci. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků činil 47 %. Největší objem je zde evidován u daní z příjmů (33 %).

Jak je již shora uvedeno, v uplynulém období výrazněji poklesl objem daňových nedoplatků na daních staré daňové soustavy. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků se snížil z  14,6 % k 31. 5. 2000 na 8 % k 31. 12. 2000.

Výše uvedený komentář k daňovým nedoplatkům k 31. 12. 2000 nezahrnuje tzv. dodatkové období. Informace o celkovém vývoji daňových nedoplatků za rok 2000 budou zveřejněny v průběhu března 2001.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

 

(Tisková zpráva z 24.1.2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.