CZ EN

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 01. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31. 1. 2001 činí necelých 101,0 mld. Kč. Z toho 93,1 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,8 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ve srovnání s údaji vykázanými za rok 2000 (tj. údaji k 31. 12. 2000 vč. zúčtování dodatkového období) vzrostl objem daňových nedoplatků k 31. 1. 2001 celkem o 1,8 mld. Kč. Tento vývoj se očekával, neboť i v předcházejících letech byl v měsíci lednu ve srovnání se stavem ke konci roku zaznamenán celkový růst kumulované hodnoty daňových nedoplatků (např. v lednu 2000 o 3,7 mld. Kč). Na druhé straně z pohledu dlouhodobějšího hodnocení vývoje meziročního růstu daňových nedoplatků byl v uplynulém měsíci zaznamenán zcela jistě pozitivní obrat, neboť celková kumulovaná hodnota daňových nedoplatků poklesla v lednu 2001 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku téměř o 0,6 mld. Kč (index meziročního růstu = 0,99).

Nárůst objemu daňových nedoplatků k 31. 1. 2001 byl ovlivněn vývojem u daně z příjmů právnických osob, kde byl zaznamenán jejich růst cca o 0,8 mld. Kč. Hlavní příčinou byla prodleva při bezhotovostních platbách záloh na tuto daň realizovaných koncem měsíce ledna, přičemž jejichž zúčtování se uskutečnilo až v následujícím měsíci. Tento vývoj je ovlivněn i tím, že někteří poplatníci uplatnili nový režim placení záloh na daň z příjmů právnických osob, který přináší novela zákona o daních z příjmů, platná od 1. ledna 2001 a z tohoto důvodu přestali platit měsíční zálohy. Z jejich strany však nebyla dodržena přechodná ustanovení tohoto zákona, neboť tento nový režim se vztahuje až na zálohy splatné po lhůtě pro podání daňového přiznání za rok 2000. Nárůst daňových nedoplatků byl vykázán i u daně z přidané hodnoty cca ve výši necelých 0,8 mld. Kč.

Podrobnější hodnocení vývoje daňových nedoplatků z hlediska jednotlivých druhů příjmů ukazuje, že u nepřímých daní dosáhl objem daňových nedoplatků 45,6 mld. Kč. Největší objem nedoplatků je zde evidován u daně z přidané hodnoty (37,7 mld. Kč). Podíl nedoplatků u nepřímých daní k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků k 31. 1. 2001 činil 45,15 %. U přímých daní dosáhl objem daňových nedoplatků za sledované období částku 47,5 mld. Kč. Podíl nedoplatků u přímých daní na celkovém objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků dosáhl 47 %. Největší objem nedoplatků této skupiny daní je evidován u daní z příjmů, celkem ve výši 33,4 mld. Kč. Jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků činil 33 %. U daní staré daňové soustavy byl měsíci lednu 2001 stejně jako v předchozím období zaznamenám pokles daňových nedoplatků cca o 10 mil. Kč a jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků činil k 31. 1. 2001 7,7 %.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

(Tisková zpráva z 27.2.2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.