CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2001 schodek ve výši -16,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o 12,4 mld Kč. Státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

 v mld. Kč

Rok 2000
Skutečnost
leden-duben
2001 % plnění SR
za leden - duben
2000
meziroční
index
2001/2000
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - duben
% plnění
 
 PŘÍJMY CELKEM
 
 VÝDAJE CELKEM
 
 SALDO
 

 
180,01 
 
184,43 
 
-4,42 
 

 
636,20
 
685,18
 
-48,98
 
 
187,20
 
204,01
 
-16,81
 
 
29,4
 
29,8
 
34,3
 
 
30,4
 
29,4
 
12,6
 
 
104,0
 
110,6
 
380,3
 

 

Ve srovnání s výsledky za leden až březen (přebytek 2,4 mld Kč) se v samotném měsíci dubnu hospodaření státního rozpočtu zhoršilo. Zatímco za tři měsíce letošního roku plnění příjmů bylo o 1,9 procentního bodu vyšší než plnění výdajů ( 22,0 % proti 20,1 %), ke konci dubna plnění výdajů předstihlo plnění příjmů o 0,4 procentního bodu (29,4 % proti 29,8 %). Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc duben skončilo schodkem ve výši 19,5 mld Kč (v roce 2000 to bylo 12,8 mld Kč).

Zatímco příjmy státního rozpočtu v měsíci dubnu zůstaly na úrovni předchozích tří měsíců (průměrné měsíční příjmy za leden až březen činily 46,8 mld Kč, příjmy za duben rovněž 46,8 mld Kč),dubnové výdaje výrazně převýšily průměr předchozích měsíců (66,3 mld Kč proti průměrným 45,9 mld Kč). Ve vyšších výdajích o cca 20 mld Kč se projevil zejména vliv jednorázové úhrady státního příspěvku na stavební spoření za celý rok 2000 ve výši 8,8 mld Kč a dále nárůst neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 6,6 mld Kč (zejména převod účelových prostředků krajům a obcím na školství v souvislosti s reformou veřejné zprávy).

Celkové příjmy státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku ve výši 187,2 mld Kč představují 29,4 % schváleného rozpočtu a proti 1/3 celoročního rozpočtu zaostávají o téměř 25 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní schváleného rozpočtu o 17,4 mld Kč.

Inkaso daní dosáhlo výše 102,3 mld Kč, tj. 28,5 % schváleného rozpočtu a za 1/3 celoroku zaostává o 17,5 mld Kč (v roce 2000 o 16,0 mld Kč).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 76,1 mld Kč představuje 32,4 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 31,2 % schváleného rozpočtu a 31,1 % roční skutečnosti) a meziročně vzrostlo o 10,1 % (v roce 2000 o 4,1 %).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za čtyři měsíce letošního roku záporné částkou -17,0 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 9,9 mld Kč, což je o 3,9 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-17,9 mld Kč), ale méně než ve stejném období minulého roku (o 0,2 mld Kč).

Celkové výdaje 204,0 mld Kč představují 29,8 % ročního úkolu, což je mírně vyšší úroveň než v roce 2000 (29,4 % upraveného rozpočtu) a za 1/3 roku zaostávají o 24,4 mld Kč.

Předstih čerpání výdajů před inkasem příjmů byl způsoben kromě již zmiňovaných vlivů i vyšším čerpáním výdajů na sociální dávky (o 4,0 mld Kč nad úrovní 1/3 roku) a výdajů na dluhovou službu (o 0,7 mld Kč).

Vzhledem k tomu, že výpadek celkových příjmů (o -24,9 mld Kč) je jen nepatrně vyšší než nižší čerpání výdajů (o 24,4 mld Kč), je výsledné saldo příjmů a výdajů státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku mírně nad úrovní 1/3 celoročního schodku.

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč

Rok  2000
Skutečnost
leden-duben
2001 

% plnění SR
za leden - duben
2000

meziroční
index
2001/2000
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - duben
% plnění
 
 PŘÍJMY CELKEM
 

180,01 
 

636,20 
 

187,20 
 

29,4 
 

30,4 
 

104,0 
 

 Daňové příjmy celkem

168,85 

593,82 

178,32 

30,0 

29,7 

104,0 
 

   Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

99,78 

359,40 

102,26 

28,5 

29,7 

102,5 

z toho:
           
-DPH

45,26 

 136,00

 38,83

28,6 

30,2 

85,8 

- spotřební daň

20,43 

67,20 

19,83 

29,5 

26,3 

97,1 

- daně z příjmů PO

11,74 

52,80 

13,28 

25,2 

22,5 

113,1 

- daně z příjmů FO

10,85 

76,50 

23,81 

31,1 

29,6 

219,4 

vybíraná srážkou

3,59 

6,90 

2,46 

35,7 

32,9 

68,5 

ze závislé činnosti

7,26 

62,50 

 17,73 

28,4 

28,2

244,2 

z přiznání

x

7,10 

3,62 

51,0 

 x

- správní a soudní poplatky

1,75 

7,10 

1,75 

24,6 

31,3 

100,0

- majetkové daně

2,11

7,60 

1,54 

20,3 

29,7 

73,0 

- clo

4,02

12,20 

3,20 

26,2 

35,9 

79,6 

   Pojistné SZ

69,07 

234,42 

76,06 

32,4 

31,2 

110,1 

z toho:

 

 

 

 

 

 

na důchody

52,82

179,88 

58,16 

32,3 

31,1 

110,1 

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace

11,16

36,90

5,92

16,0 

48,4

53,0

 z toho:

 

 

 

 

 

 

- kapitoly

1,59

26,38 

2,60 

9,9

x

163,5

- VPS

9,14

8,80 

2,59 

29,4

x

28,3

z toho:

 

 

 

 

 

 

 - příjmy z úroků a realizace fin.majetku

0,22

0,81

0,14

17,2

x

63,6

 - splátky půjček ze zahraničí

1,11

2,85

1,03

36,2

20,6

92,8

 - přijaté sankční platby

0,34

1,13

0,39

34,7

x

114,7

 
 Příjmy kapitoly OSFA
 

x

5,48 

5,48 

54,2 

x

x

Celkové čerpání výdajů:

 v mld. Kč

Ukazatel 2000
Skutečnost
leden-duben
2001  % plnění SR
za leden - duben
2000
meziroční
index
2001/2000
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - duben
% plnění

VÝDAJE CELKEM

 184,43 685,18  685,18 29,8  29,4  110,6 

běžné výdaje 

 174,32  603,26 197,13   32,7  30,8 113,1 

z toho: 

           

- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)

15,56  85,47  17,61  20,6  21,7  113,2 

   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš.

11,49  28,04  9,19  32,8  40,8  80,0 

   - neinvestiční transfery státním fondům*)

1,05  4,24  1,46  34,4  43,3  138,9 

   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně

8,92  17,79  14,91  83,8  33,1  167,2 

   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ.

19,29  73,02  20,46  28,0  31,1  106,1 

   - sociální dávky

86,30  267,29  93,07  34,8  34,0  107,8 

z toho: 

           

důchody

61,81  193,40  66,94  34,6  33,8  108,3 

      pasivní politika zaměstnanosti

2,19  5,90  1,86  31,5  30,4  84,9 

      ostatní soc. dávky

11,98  34,75  13,49  38,8  40,1  112,6 

      státní soc. podpora

10,32  33,24  10,71  32,2  30,7  103,8 

   - aktivní pol. zaměstnanosti

0,70  4,17  0,91  21,8  17,5  130,0 

   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost)

 x  0,50  0,07 14,0 

   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně

 0,00  0,20  0,00 0,0   0,0 0,0 

- kapitola Státní dluh**) 

 x 21,33  7,77  36,4    x   x

  kapitola Operace SFA 

 x 29,09  1,90  6,5   x x 

kapitálové výdaje

10,11  48,66  4,97  10,2  16,4  49,2 

z toho: 

           

- investič. trans. PO apod. organ. 

2,69 10,98  0,67  6,1  18,3  24,9 

- investič. nákupy a související výdaje 

 4,44  21,61  2,63  12,2  20,8  59,2 

kapitola Operace SFA

 4,17  0,00  0,0  x

*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

 

 

(Tisková zpráva z 2.května 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.