CZ EN

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 04. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 30.4. 2001 dosáhl výše 100,7 mld. Kč. Z toho 93,2 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Tento vývoj se předpokládal v důsledku mimořádného vlivu vyúčtování daně z příjmů, jak je níže komentováno.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl i v měsíci dubnu 2001 zaznamenán pokles celkového objemu daňových nedoplatků o 1,6 mld. Kč, když k 30.4. 2000představoval evidovaný objem daňových nedoplatků částku 102,3 mld. Kč. Pokračuje pozitivní vývoj postupného snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků a v posledních dvou měsících byl dokonce zaznamenán jejich pokles, což dokládají údaje indexového srovnání (index červen 2000/červen 1999 = 1,12; index prosinec 2000/prosinec 1999 = 1,01; index březen 2001/březen 2000 = 0,94; index duben 2001/duben 2000 = 0,98).

Z hlediska jednotlivých druhů daní se na celkovém nárůstu objemu daňových nedoplatků podílela daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a z části ostatní příjmy, odvody a poplatky. Celkový objem daňových nedoplatků na dani z příjmů právnických osob vzrostl v porovnání se stavem k 31.březnu 2001 o 1,6 mld. Kč. Vývoj na této dani byl ovlivněn zejména tím, že lhůta splatnosti záloh na daň a vyúčtování daně v souvislosti s podáním části daňových přiznání za rok 2000, která připadla na sobotu 31.března 2001, se na základě zákona o správě daní a poplatků přesunula na pondělí dne 2.dubna 2001.

K mírnému nárůstu objemu daňových nedoplatků došlo v měsíci dubnu 2001 u daně z příjmů fyzických osob (o 400 mil. Kč). Toto zvýšení nedoplatků lze zdůvodnit nesouladem termínů, ke kterým dochází odevzdáním daňových přiznání za zdaňovací období r. 2000 a zaúčtováním plateb, které poplatníci realizují většinou až k poslednímu zákonnému termínu, tj. 2.4. 2001.

Hodnocení vývoje daňových nedoplatků podle jednotlivých druhů příjmů dále ukazuje, že u nepřímých daní dosáhl objem daňových nedoplatků 45 mld. Kč (pokles proti předchozímu měsíci o 111 mil. Kč). Jejich podíl k celkovému objemu splatných daňových nedoplatků evidovaných k 30.4. 2001 činil 44,7 %. Největší objem nedoplatků je dlouhodobě evidován u daně z přidané hodnoty - 37,2 mld. Kč, což je podíl 36,9 % k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků.

přímých daní dosáhl objem splatných daňových nedoplatků k 30.4. 2001 částku 48,2 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu evidovaných daňových nedoplatků dosáhl 47,8 %. Největší objem je zde vykazován o daní z příjmů - 34,6 mld. Kč, tj. cca 34,5 % podíl k celkovému objemu evidovaných splatných nedoplatků.

U daní staré daňové soustavy byl v měsíci dubnu zaznamenán nepatrný nárůst daňových nedoplatků o 12 milionů Kč. Jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků činil k 30.4. 2001 cca 7,4 %.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

(Tisková zpráva z 28.5. 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.