CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů ke dni 30. 06. 2001

Údaje z evidence daní na osobních daňových účtech daňových subjektů vedených na FÚ

INKASO
 V mld. Kč
Daně
spravované finančními úřady

1998

1999

2000

1 - 5/2001

1 - 6/2001

DPH - Inkaso 126,9 132,4 133,1 59 70,6

DPH - nadměrné odpočty a vratky daně

-164,4 -159,8 -196,7 -95,6 -112,6

DPH celkem

-37,5 -27,4 -63,6 -36,6 -42

Daně spotřební - Inkaso

35,2 34,8 36,5 14,1 18,0

Daně spotřební - vracení daní

-5,2 -4,3 -5,8 -1,1 -2,6
Daně spotřební celkem 30 30,5 30,7 13 15,4
Daň z příjmů fyzických osob(přiznání) 16,5 17,1 16,5 6,4 10,2
Daň z příjmů právnických osob 52,1 54,8 58,1 16,5 29,8
Daň z příjmů srážkou dle zvl. sazby 24,9 20,7 16,1 6,7 7,9
Daň z příjmů ze závislé činnosti 65 66,9 72,7 28,5 36
Daně z příjmů celkem 158,5 159,5 163,4 58,1 83,9
Silniční daň celkem 4,3 5,2 5,6 2,1 2,2
Daň z nemovitostí 4,1 4,3 4,5 1,4 2
Daň dědická 0,1 0,1 0,1 0 0
Daň darovací 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
Daň z převodu nemovitostí 5,7 6,3 5,4 1,8 2,3
Majetkové daně celkem 10,3 16,3 10,4 3,4 4,5

Jak je patrno ze shora uvedené tabulky, téměř u všech daní pokračuje růstový trend ve vývoji inkasa. Výjimku tvoří pouze daň z přidané hodnoty, kde se za červen 2001 prohloubilo záporné saldo o dalších 17 mld. Kč. Tato částka zahrnuje jednak vrácené nadměrné odpočty DPH a dále také vrácené přeplatky na DPH.

Podrobnější pohled na jednotlivé složky inkasa je možné získat pouze z agregovaných údajů čerpaných z daňových přiznání k DPH. Počátkem měsíce července 2001 však jsou k dispozici jen údaje z daňových přiznání za předchozí měsíc tj. za květen 2001. Analýzou daňových přiznání k DPH za období 1. - 5. měsíc 2000 a 1. - 5. měsíc 2001 bylo zjištěno, že proti loňskému roku došlo ke zvýšení celkové částky vyplacených nadměrných odpočtů DPH cca o 10 mld. Kč, a to v důsledku zvýšení objemů dovozů.

Kromě shora uvedeného za sledované období také vzrostl objem plnění osvobozených od povinnosti uplatnit daň na výstupu a to zejména. :

  • vývozů zboží cca o 100 mld. Kč
  • vývozu služeb cca o 16 mld. Kč
  • mezinárodní přepravy cca o 6 mld. Kč
  • ostatních osvobozených plnění o cca 44 mld. Kč.

Také objem DPH vybrané finančními úřady za 1. až 6. měsíc 2001 se zvýšil téměř o 3 mld. Kč proti stejnému období loňského roku. Z toho přes 1 mld. Kč tvoří výnosy DPH z exekucí.

Z globálního pohledu můžeme konstatovat, že rostoucí inkaso DPH vybrané při dovozu do ČR celními úřady je kopírováno zvýšením objemu vyplacených nadměrných odpočtů DPH na straně finančních úřadů, a to zejména v důsledku zahraničních investic realizovaných v tuzemsku v posledních letech.

U spotřebních daní spravovaných finančními úřady byl ke dni 30.6. 2001 zaznamenán přírůstek celkového inkasa ve výši cca 2 mld. Kč oproti srovnatelnému období minulého roku. Za první pololetí roku 2001 bylo na spotřebních daních evidovaných na FÚ vybráno celkem 18,1 mld. Kč. To je o 1,8 mld. více než v roce 2000. Naproti tomu objem vrácené spotřební daně za stejné období poklesl o 0,2 mld. Kč.

Na snížení hodnoty celkového inkasa spotřebních daní působí zejména vracení spotřební daně z tabákových výrobků (cca 1 mld. Kč za 1. pololetí 2001). Méně významný je vliv vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty (cca 0,3 mld. Kč za 1. pololetí 2001).

Inkaso je tvořeno především výnosem spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv (12,3 mld. Kč za 1. pololetí 2001), dále pak výnosem spotřební daně z lihu (2,8 mld. Kč za 1. pololetí 2001). Na spotřební dani z vína bylo ve sledovaném období roku 2001 vybráno celkem 0,2 mld. Kč. Výnos poklesl o 5,93 % proti stavu roku 2000 v důsledku přechodu výrobců na ovocné destiláty s nižší sazbou daně. Na spotřební dani z piva bylo k 30.6. 2001 vybráno celkem 1,6 mld. Kč, což naopak představuje přírůstek o 6,59 %.

(Tisková zpráva ze dne 27.7. 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.