CZ EN

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 06. 2001

V měsíci červnu 2001 poklesl objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány v porovnání s květnem 2001 o 1,7 mld. Kč a dosáhl celkové výše98,3 mld. Kč. Z toho nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 činily 91,2 mld. Kč a nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992 dosáhly 7,2 mld. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, tj. se stavem k 30.červnu 2000, kdy daňové nedoplatky dosáhly částku 105,6 mld. Kč, byl v měsíci červnu 2001 zaznamenán pokles celkového objemu daňových nedoplatků o více než 6 mld. Kč. Dlouhodobě tak pokračuje vývoj postupného snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků. Tento pozitivní vývoj potvrzují i údaje meziročního indexového srovnání (index červen 2000/červen 1999 = 1,12; index prosinec 2000/prosinec 1999 = 1,01; index březen 2001/březen 2000 = 0,94; index duben 2001/duben 2000 = 0,98; index květen 2001/květen 2000 = 0,97; index červen 2001/červen 2000 = 0,93).

Rozbor vývoje daňových nedoplatků podle jednotlivých druhů příjmů dále ukazuje, že objem nedoplatků u nepřímých daní zůstává beze změny ve srovnání s předchozími obdobími. K 30.6. 2001 činil celkový objem daňových nedoplatků na nepřímých daní 44,4 mld. Kč a jejich podíl na celkovém objemu splatných daňových nedoplatků představoval 45,2 %. Největší objem splatných daňových nedoplatků je dlouhodobě vykazován u daně z přidané hodnoty, a to ve výši 36,7 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků představoval k 30. 6. 2001 37,3 %.

přímých daní dosáhl objem splatných daňových nedoplatků evidovaných k 30.6. 2001 částku 46,7 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků dosáhl 47,5 % . Největší položku zde tvoří daňové nedoplatky evidované na dani z příjmů, které dosáhly 33,2 mld. Kč, tj. podíl 33,8 % k celkovému objemu splatných daňových nedoplatků.

U daní staré daňové soustavy poklesly daňové nedoplatky v měsíci červnu 2001 o 91 milionů Kč na 7,2 mld. Kč. Jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků činil k 30.6. 2001 7,3 %.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

(Tisková zpráva ze dne 27.7. 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.