CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů

Údaje z evidence daní na osobních daňových účtech daňových subjektů vedených na FÚ

 

INKASO V mld. Kč 
 Daně spravované finančními úřady      

1998

1999

2000N

1 - 6/2001

1 - 7/2001

 
DPH - Inkaso 126,9 132,4 133,1 70,6 85,6
DPH - nadměrné odpočty a vratky daně -164,4 -159,8 -196,7 -112,6 -130,1
DPH celkem -37,5 -27,4 -63,6 -42 -44,5
Daně spotřební - Inkaso 35,2 34,8 36,5 18,0 21,1
Daně spotřební - vracení daní -5,2 -4,3 -5,8 -2,6 -2,9
Daně spotřební celkem 30 30,5 30,7 15,4 18,2
Daň z příjmů fyzických osob 16,5 17,1 16,5 10,2 12,7
Daň z příjmů právnických osob 52,1 54,8 58,1 29,8 42,1
Daň z příjmů srážkou dle zvl. sazby 24,9 20,7 16,1 7,9 9,5
Daň z příjmů ze závislé činnosti 65 66,9 72,7 36 42,8
Daně z příjmů celkem 158,5 159,5 163,4 83,9 107,1
Silniční daň celkem 4,3 5,2 5,6 2,2 3,1
Daň z nemovitostí 4,1 4,3 4,5 2 2,3
Daň dědická 0,1 0,1 0,1 0 0
Daň darovací 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
Daň z převodu nemovitostí 5,7 6,3 5,4 2,3 2,9
Majetkové daně celkem 10,3 16,3 10,4 4,5 5,4

    Z uvedené tabulky je patrné, že téměř u všech daní pokračuje růstový trend ve vývoji inkasa.

    Z hlediska celkového objemu inkasa, evidovaného za prvních 7 měsíců roku 2001 na účtech FÚ, jsou nejvýznamnějšími příjmy výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (42,8 mld. Kč) a výnos daně z příjmů právnických osob (42,1 mld. Kč). Za nimi následují inkaso spotřebních daní (18,2 mld. Kč), inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (12,7 mld. Kč) a inkaso daní z příjmů vybíraných srážkou (9,5 mld. Kč).

    Nejvyšší meziměsíční nárůst inkasa byl zaznamenán u daní z příjmů přičemž nejvyšší absolutní přírůstek 12,3 mld. Kč je evidován u daní z příjmů právnických osob. Vysoký nárůst byl zaznamenán i u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a to ve výši 6,8 mld. Kč i u daně z příjmů fyzických osob z podnikatelské činnosti ve výši 2,5 mld. Kč. Tento nárůst souvisí s tím, že daň z příjmů byla splatná v termínu 2.7. 2001 a v tomto měsíci byla velká část plateb také realizována. Dalšími příjmy, u kterých došlo k významnému měsíčnímu nárůstu byly spotřební daň z uhlovodík. paliv a maziv (nárůst 2,2 mld. Kč), daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (nárůst 1,1 mld. Kč) a silniční daň (nárůst 0,9 mld. Kč).

    U daně z přidané hodnoty se za červenec 2001 prohloubilo záporné saldo o 2,5 mld. Kč, což je způsobeno tím, že nárůst inkasa na účtech FÚ ve výši 15 mld. Kč nepokryl nárůst vratek DPH ve výši 17,5 mld. Kč. Přitom z částky nárůstu vratek 1,2 mld. Kč představuje převod přeplatku na úhradu nedoplatku na jiný účet správce daně. V tomto případě se nejedná o finanční prostředky vrácené daňovým subjektům. Zbývající částka nárůstu vratek zahrnuje nadměrné odpočty DPH a přeplatky na DPH, které byly vráceny daňovým subjektům. Detailnější rozlišení pohybů finančních prostředků na kreditní straně osobních daňových účtů DPH spravovaných finančními úřady ze stávajících evidencí na úrovni MF zatím není možné zpracovat.
    Z globálního pohledu můžeme konstatovat, že rostoucí inkaso DPH vybrané při dovozu do ČR celními úřady je kopírováno zvýšením objemu vyplacených nadměrných odpočtů DPH na straně finančních úřadů, a to zejména v důsledku zahraničních investic realizovaných v tuzemsku v posledních letech.

    U spotřebních daní spravovaných finančními úřady byl ke dni 31.7. 2001 zaznamenán měsíční přírůstek celkového inkasa ve výši 2,8 mld. Kč. Z této částky činil nárůst inkasa 3,1 mld. Kč a nárůst vratek ve výši 0,3 mld. Kč.
    Na snížení hodnoty celkového inkasa spotřebních daní působí zejména vracení spotřební daně z tabákových výrobků (měsíční nárůst o cca 79 mil. Kč) a vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty (měsíční nárůst o cca 100 mil. Kč).
    Nárůst inkasa je tvořen především výnosem spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv (nárůst 2,2 mld. Kč), výnosem spotřební daně z lihu (nárůst 0,4 mld. Kč) a výnosem spotřební daně z piva (nárůst 0,3 mld. Kč).

(Tisková zpráva ze dne 30.8. 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.