CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů ke dni 31. 08. 2001

K vývoji daňových nedoplatků k 31.8.2001

Porovnání meziročního stavu inkasa na základních druzích daňových příjmů za ČR evidovaných na účtech FÚ i CÚ

 

 

Položka

Inkaso k 31.8.2000 

Inkaso k 31.8.2001 

nárůst v % 

nárůst v mld. Kč 

 

(a)

(b)

(b) / (a)

(b) - (a)

Daň z přidané hodnoty celkem 91,6 95,4 104,1% 3,8
Spotřební daně celkem 44,4 49,7 112,1% 5,4
DPPO 37,8 46,2 122,2% 8,4
DPPO srážkou 4,8 7,8 162,5% 3,0
DPFO ze záv.činnosti 45,6 49,6 108,8% 4,0
DPFO zvláštní sazba 6,3 5,2 82,5% -1,1
DPFO podáv. přiznání 11,4 12,9 113,3% 1,5
Daň z nemovitostí 2,6 2,7 103,8% 0,1
Majetkové daně 4,4 3,7 84,1% -0,7
Silniční daň 3,6 3,3 90,6% -0,3
Clo 8,7 6,5 74,6% -2,2
Celkem 261,1 282,9 108,4% 21,8

 

Z celkových údajů o výběru daní správci daní na FÚ a CÚ je patrné, že téměř u všech daní vůči stejnému období loňskému roku pokračuje růstový trend ve vývoji inkasa.

Z hlediska celkového objemu inkasa vybraných daní v ČR za prvních 8 měsíců roku 2001 jsou nejvýznamnějšími příjmy výnos DPH (95,4 mld. Kč), výnos spotřebních daní (49,7 mld. Kč), výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (49,6 mld. Kč) a výnos daně z příjmů právnických osob (46,2 mld. Kč). Za nimi následují inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (12,9 mld. Kč) a inkaso daní z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (7,8 mld. Kč).

Nejvyšší meziroční procentní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (162,5 %), daň z příjmů právnických osob (122,2 %), daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (113,3 %), spotřební daně celkem (112,1 %) a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (108,8 %).

Nejvyšší meziroční absolutní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob (8,4 mld. Kč), spotřební daně celkem (5,4 mld. Kč), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (4,0 mld. Kč), DPH celkem (3,8 mld. Kč) a daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (3,0 mld. Kč).

Ve srovnání s předpoklady státního rozpočtu zaostává vývoj na dani z přidané hodnoty, kde z globálního pohledu lze konstatovat, že rostoucí inkaso DPH vybrané při dovozu do ČR celními úřady je kopírováno zvýšením objemu vyplacených nadměrných odpočtů DPH na straně finančních úřadů a to zejména vlivem zvyšujícího se přílivu zahraničních investic, přičemž dochází ke zpoždění jejich návratnosti v přímé spotřebě v tuzemsku.

Nižší meziroční nárůst současně vykazují daňové příjmy, které patří k objemově málo významným příjmovým zdrojům a pokles inkasa těchto daní tak významným způsobem neovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu. V této oblasti je patrný pokračující propad u daně z převodu nemovitostí ovlivněného dopady nálezů Ústavního soudu ve věci osvobození převodů bytů, garáží a ateliérů od této daně. U daně silniční je pokles důsledkem v průběhu tohoto roku přijatým zvýhodněním těch poplatníků, jejichž vozidla splňují tzv. limity EURO 2 a EURO 3.

 

(Tisková zpráva ze dne 26.9. 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.