CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů ke dni 30. 11. 2001

Daňové příjmy

Porovnání meziročního stavu inkasa na základních druzích daňových příjmů za ČR evidovaných na účtech FÚ i CÚ

 

Položka  Inkaso k 30.11.2000 Inkaso k 30.11.2001 Nárůst v % Nárůst v mld. Kč

 

 (a)

 (b)

 (b)/(a)

 (b)-(a)

 Daň z přidané hodnoty celkem

 133,0

 135,5

 101,9

 2,6

 Spotřební daně celkem

 63,6

 69,7

 109,5

 6,1

 DPPO

 50,8

 61,7

 121,5

 10,9

 DPPO srážkou

 6,7

 10,0

 150,0

 3,3

 DPFO ze záv. činnosti

 64,1

 69,4

 108,3

 5,3

 DPFO zvláštní sazba

 8,1

 6,6

 81,6

 -1,5

 DPFO podáv. přiznání

 13,7

 15,6

 113,9

 1,9

 Majetkové daně

 5,5

 5,6

 102,2

 0,1

 Daň z nemovitostí

 4,0

 4,1

 101,9

 0,1

 Silniční daň

 4,7

 4,4

  93,4

 -0,3

 Clo

 12,2

 9,0

 73,6

 -3,2

 Celkem

 366,4

 391,7

 106,9

 25,3

 

Z celkových údajů o výběru daní správci daní na FÚ a CÚ je patrné, že téměř u všech daní nadále pokračuje růstový trend ve vývoji inkasa.

Z hlediska celkového objemu inkasa vybraných daní v ČR za 11 měsíců roku 2001 jsou nejvýznamnějšími příjmy výnos DPH (135,5 mld. Kč), výnos spotřebních daní (69,7 mld. Kč), výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (69,4 mld. Kč) a výnos daně z příjmů právnických osob (61,7 mld. Kč). Za nimi následují inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (15,6 mld. Kč) a inkaso daní z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (10,0 mld. Kč).

Nejvyšší meziroční procentní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (150,0 %), daň z příjmů právnických osob (121,5 %), daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (113,9 %), spotřební daně celkem (109,5 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (108,3 %), majetkové daně (102,2 %), daň z přidané hodnoty (101,9%) a daň z nemovitostí (101,9 %).

Nejvyšší meziroční absolutní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob (10,9 mld. Kč), spotřební daně celkem (6,1 mld. Kč), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (5,3 mld. Kč), daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (3,3 mld. Kč), daň z přidané hodnoty (2,6 mld. Kč) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (1,9 mld. Kč).

Nižší meziroční nárůst současně vykazují daňové příjmy, které patří k objemově málo významným příjmovým zdrojům a pokles inkasa těchto daní tak významným způsobem neovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu.

(Tisková zpráva ze dne 27.12.2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.