CZ EN

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 12. 2001

Daňové nedoplatky

Přehled nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice za rok 2001 ukazuje, že dosažená kumulovaná hodnota splatných daňových nedoplatků dosáhla99,4 mld. Kč. Proti hodnotě vykazované územními finančními orgány za rok 2000 tak celkový objem splatných daňových nedoplatků evidovaných za rok 2001 vzrostl o pouhých0,3 mld. Kč. Rozhodující objem splatných daňových nedoplatků ve výši 92,6 mld. Kč je evidován na daních nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků činil 93,1 % a ve srovnání s údaji za rok 2000 jejich objem vzrostl absolutně o 1 mld. Kč, což v procentním vyjádření znamená nárůst o jeden procentní bod. Naopak u daní staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992 se objem daňových nedoplatků snížil téměř o 1 mld. na 6,8 mld. Kč. Tím se jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků snížil oproti minulému roku o jeden procentní bod na 6,9 %.

Podrobnější rozbor údajů o vývoji daňových nedoplatků za rok 2001 v porovnání s údaji za rok 2000 ukazuje, že:

  1.  

  2. celková kumulovaná hodnota splatných daňových nedoplatků za rok 2001 zůstala téměř na stejné úrovni jako v roce 2000. Z dlouhodobějšího pohledu lze tento vývoj hodnotit velice příznivě. Dosažený meziroční nárůst daňových nedoplatků ve výši 0,3 mld. Kč je výrazně nižší než tomu bylo v předchozích letech (např. srovnání údajů období let 1999/1998 ukazuje růst absolutní hodnoty daňových nedoplatků o více než 17 mld. Kč, tj. nárůst o 21 %; srovnání údajů období let 2000/1999 již ukazuje, že jejich růst se zpomalil a dosáhl necelých 1,3 mld. Kč, tj. o 1,3 %). Pozitivní vývoj potvrzují především údaje indexového srovnání tempa meziročního růstu daňových nedoplatků v uplynulém období:
  •  

  • např. index 1999/1998 = 1,21; index 2000/1999 = 1,01; index červen 2001/červen 2000 = 0,93; říjen 2001/říjen 2000 = 0,97; index listopad 2001/listopad 2000 = 0,97; index 2001/2000 = 1,00.
  1.  

  2. pozitivní obrat ve vývoj daňových nedoplatků v roce 2001 vyplývá i z jejich porovnání s vývojem daňových povinností na daních nové daňové soustavy (podle výsledků vyměřovacích řízení). Podíl daňových nedoplatků k souhrnné výši daňových povinností, resp. k souhrnné kumulované výši inkasa za rok 2001 činí 3,2 % a proti úrovni dosažené koncem roku 2000 mírně poklesl o 0,4 procentního bodu.

     

Podrobnější rozbor dále ukazuje, že daňové nedoplatky evidované podle jednotlivých druhů příjmů se vyvíjely odlišně, a to především u daní nové daňové soustavy, která se z hlediska struktury člení na daně přímé a nepřímé. Z údajů evidence daní za rok 2001 vyplývá, že větší objem daňových nedoplatků je vykazován u přímých daní. Jejich výše dosáhla50 mld. Kč, což je 50,3 % z celkového objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice. V porovnání s vývojem v roce 2000 vzrostl jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků o 3,3 procentního bodu. Při srovnání jejich vývoje v období 200l/2000 s vývojem v předchozím roce pak dynamika jejich meziročního růstu dosáhla pouze poloviční výše a jejich růst se tak v minulém roce zpomalil. Nejvyšší suma nedoplatků je v této skupině daní evidována na daních z příjmů. Jejich výše dosáhla za rok 2001 částku 35,1 mld. Kč, tj. 35,3 % z celkového objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice. Vyšší dynamika růstu byla v posledních letech zaznamenána zejména u daně z příjmů právnických osob. Ve srovnání s minulým rokem se jejich objem zvýšil o 4,8 % a dosáhl 19,6 mld. Kč. Obdobná dynamika růstu nedoplatků byla zaznamenána i u daně z příjmů fyzických osob z přiznání, jejichž výše dosáhla 9,9 mld. Kč. U ostatních přímých daní (majetkové daně, daň silniční a ostatní příjmy, odvody a poplatky) dosáhla výše daňových nedoplatků za rok 2001 částku 14,8 mld. Kč, což je zhruba na stejné úrovni jako v minulém roce. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků činil 14,9 %. U majetkových daní je největší suma nedoplatků evidována u daně z převodu nemovitostí (4,8 mld. Kč, tj. 4,9 % z celkového objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány). Mírný nárůst nedoplatků byl v posledních dvou letech zaznamenán u ostatních příjmů, odvodů a poplatků, jejichž objem vzrostl z 6,5 mld. Kč v roce 2000 na 6,9 mld. Kč v roce 2001.

nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daně) dosáhla výše daňových nedoplatků evidovaných za rok 2001 částku 42,6 mld. Kč a proti minulému roku se jejich objem snížil téměř o 2,1 mld. Kč. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice činil 42,8 % a proti roku 2000 se snížil se o 2,3 procentního bodu. Hlavní skupinu tvoří nedoplatky na dani z přidané hodnoty s objemem 37,6 mld. Kč, tj. 37,8 % k celkovému objemu daňových nedoplatků. V porovnání s vývojem v roce 2000 tento podíl mírně vzrostl o 0,5 procentního bodu (v absolutní částce se jedná o 0,6 mld. Kč). V uplynulých třech letech a zejména v roce 2001 se výrazně zpomalil meziroční nárůst nedoplatků na této dani. Ještě příznivější vývoj byl zaznamenán u spotřebních daní, kde se objem daňových nedoplatků snížil ze 7,7 mld. Kč za rok 2000 na4,9 mld. Kč za rok 2001, tj. 5 % podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků. Vývoj nedoplatků na této dani byl již od roku 1996 provázen zpomalováním tempa jejich meziročního růstu a v uplynulých dvou letech, zejména v roce 2001 již došlo k jejich snížení.

Z rozboru údajů z evidence daní za rok 2001 dále ukazuje, že k poklesu daňových nedoplatků došlo i u daní staré daňové soustavy, u nichž se jejich objem snížil ze 7,8 mld. Kč za rok 2000 na 6,8 mld. Kč za rok 2001. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice se tak snížil ze 7,9 % na 6,9 %, tj. o jeden procentní bod (absolutně o 1 mld. Kč).

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4


(Tisková zpráva ze dne 8.2.2002)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.