CZ EN

Pokračování boje finančních úřadů proti neoprávněným odpočtům DPH

Ve dnech 9. května až 7. června 2002 probíhá u sedmi finančních úřadů v územní působnosti Finančního ředitelství v Brně mimořádná kontrolní akce u plátců DPH. Akce se účastní 40 kontrolorů finančních úřadů ze sedmi finančních ředitelství. Vybraní kontroloři jsou zkušení daňoví odborníci.

Akce je zaměřena zejména na místní šetření a daňové kontroly oprávněnosti vrácení nárokovaných nadměrných odpočtů plátci DPH. Zamítnuté nároky na odpočet daně se okamžitě projeví tak, že peníze zůstanou součástí rozpočtových prostředků státu a neoprávněně nárokované nadměrné odpočty DPH se plátci nevyplatí.

Ke dni 24. května 2002 bylo v souladu se zákonem o správě daní a poplatků zahájeno 60 daňových kontrol a místních šetření a cca 200 vytýkacích řízení.

Mimořádné intenzivní kontroly ve vybraných regionech zahájily finanční úřady mimo jiné i proto, že se v posledních obdobích setkávají se stále rafinovanějšími způsoby vykazování neoprávněných nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty, čímž dochází ke krácení příjmů státního rozpočtu. Podnikatelé mohou za určitých podmínek uplatnit nárok na vrácení této daně od státu. Běžně se stává, že plátci DPH požadují vrácení mnohem větší částky, než na jakou mají nárok ze zákona. Správnost se dá zjistit především fyzickou kontrolou u plátce DPH.

Obdobná kontrolní akce proběhla ve dnech 1. října až 14. listopadu 2001 u plátců DPH v působnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu a Finančního ředitelství v Praze. Výsledný přínos této akce činil cca 100 miliónů Kč, což byl vynikající výsledek šestitýdenní akce několika desítek pracovníků finančních úřadů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.