CZ EN

Využití finanční pomoci EU pro nápravu povodňových škod

Na základě dosavadních jednání s Evropskou komisí i vnitřních jednání probíhajících v České republice se dá předpokládat, že ČR bude schopna maximálně využít nabídku pomoci Evropských společenství na odstraňování následků škod po povodních v rámci nástroje pomoci ISPA. Sdělil to Národní koordinátor pomoci Evropských společenství, náměstek ministra financí Zdeněk Hrubý. V těchto dnech probíhají jednání s Evropskou komisí - DG Regio k využití prostředků na konkrétní projekty v oblastech železniční a silniční dopravy a vodohospodářství. Pomoc, kterou nabídla Evropská komise pro účely nápravy povodňových škod až do výše 48 mil. EUR, představuje částečné navýšení původně předpokládaného rozpočtu ISPA pro ČR (o 5-8 mil. EUR).

Česká strana též připravuje konkrétní návrh na využití 10,5 mil. EUR v rámci programu Phare. Pomoc bude směrována do nejvíce postižených regionů především na opravy místní infrastruktury. Předpokládá se, že bude přidělována prostřednictvím grantů na projekty, které k financování doporučí regiony. Přesnější návrh k využití těchto prostředků by měl být hotov již do konce týdne, řekl náměstek Hrubý. Dodal, že je nutno ocenit ochotu Evropské komise zvýšit celkovou pomoc z Národního programu Phare 2003 z důvodu přesměrování části dosud alokovaných prostředků pro Phare na povodňovou pomoc (o 9,75 mil. EUR).

Evropská komise slibuje dodržet nabídnuté zvýhodněné podmínky pro využití těchto prostředků. ISPA bude financovat 85 % celkové hodnoty projektů, zatímco u běžně připravovaných projektů může financovat maximálně 75 % oprávněných nákladů a zbývající prostředky musí poskytnout česká strana; u Phare bude EK financovat až 100 % hodnoty projektů. Zjednodušit se mají procedury jak pro výběr projektů tak pro uzavírání smluv, dokumentace bude moci být poskytována v českém jazyce, urychlí se platby.

Program Phare poskytuje další možnosti orientace prostředků ve prospěch likvidace následků povodní v dlouhodobějším horizontu. Jedná se především o využití části prostředků přeshraniční spolupráce s Německem a Rakouskem, dále o využití prostředků, které má Česká republika k dispozici v rámci podpory podnikání a Ministerstvo financí rovněž Evropské komisi navrhuje určení jednoho miliónu EUR na podporu aktivit neziskového sektoru při nápravě povodňových škod. Další diskutovanou možností je přesměrování části prostředků nástroje SAPARD, orientovaného do oblastí zemědělství a venkova - pro poškozené provozy.

Schopnost České republiky v současné době využít nabízené prostředky nepochybně do budoucna ovlivní její podíl na využívání speciálního fondu, který Evropská komise připravuje pro prevenci a nápravu škod způsobených živelnými katastrofami v očekávané výši 500 mil. EUR a z něhož budou moci čerpat především členské země, řekl náměstek Hrubý.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.