CZ EN

Informace k využití prostředků programu Phare 2001 pro nápravu povodňových škod

Celková výše zvláštního "povodňového" programu využívajícího prostředky Phare je 10,5 mil. €. S Evropskou komisí bylo dohodnuto, že pro urychlení se na výše zmíněnou pomoc využijí prostředky v rámci Národního programu Phare 2001, z programu, který byl původně určen na podporu regionům Ostravsko, Severozápadní Čechy a Střední Morava (9,0 mil. €) v oblasti podpory infrastruktury spojené s podnikáním (dokumentace k tomuto programu doposud nebyla Evropskou komisí schválena). Ostatní prostředky až do výše zmíněných 10,5 mil. € pocházejí z úspory při výběrových řízeních.

Detailní návrh programu, který se má realizovat formou grantů obcím a regionům, byl předán Evropské komisi 12. září 2002 a je zaměřen na obnovu základní lokální infrastruktury v oblasti dopravy (místní komunikace, mosty) a životního prostředí (čističky odpadních vod, kanalizace, inženýrské sítě - rozvody elektrické energie a plynu atp.). Regiony předloží návrhy na konkrétní projekty a budou mít rozhodující vliv na jejich výběr.

Harmonogram realizace programu předpokládá schválení v Řídícím výboru Phare (kde zasedají zástupci členských zemí EU) na konci září, podpis Finančního memoranda je reálný v polovině října (již předtím bude vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů), schválení výběru projektů Evropskou komisí koncem října až počátkem listopadu a smlouvy s dodavateli by mohly být podepisovány již v listopadu 2002.

Pro program byly sjednány Národním koordinátorem pomoci zrychlené podmínky implementace a úlevy při procesu výběru a kontrahování. Celá příprava programu probíhala rekordně krátkou dobu, EK ukázala velkou flexibilitu a vstřícnost při sjednávání podmínek. Projekty nebudou vyžadovat spolufinancování z národních zdrojů.

O původní alokaci 9,0 mil. € regiony Moravskoslezsko, Severozápadní Čechy a Střední Morava nepřijdou, protože dojde k navýšení rozpočtu Phare 2003 o 9,75 mil. € a program tak bude moci být realizován (i když se zpožděním cca 6 měsíců). Snahou Národního koordinátora pomoci bude s Evropskou komisí vyjednat, aby tento zrušený program mohl být urychleně schválen k financování a realizován co nejdříve.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.