CZ EN

Pomoc Evropské unie při odstraňování povodňových škod

V současné době je pomoc EU pro odstraňování následků škod po povodních využívána několika způsoby.

V rámci programu Phare byla minulý týden vyhlášena výzva k podání návrhů projektů vybranými regiony (Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj). Program v celkové výši 10,5 mil. EUR sjednalo MF - Národní koordinátor pomoci Evropských společenství (náměstek ministra Zdeněk Hrubý) a realizuje jej Centrum pro regionální rozvoj. Ministerstvo financí předpokládá, že při maximálním urychlení procedur mohou být smlouvy s příjemci pomoci a kontrakty s dodavateli podepisovány již v listopadu. S podobným harmonogramem se také bude realizovat projekt na podporu iniciativ neziskového sektoru na nápravu škod po povodních ve výši 1 mil. EUR prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Evropská komise mimoto schválila využití revolvingového fondu pro podporu úvěrů pro malé podnikatele českou stranou. Jedná se o cca 5 mil. EUR v gesci Ministerstva průmyslu v rámci programu Obnova 2002. Dále MF v dlouhodobější perspektivě předpokládá využití části prostředků programu přeshraniční spolupráce a programu Phare 2003 pro některé projekty související s prevencí a nápravou povodňových škod.

V rámci aktuálního přesměrování peněz na povodně byly využity prostředky ve výši 9 mil. EUR z programu Phare 2001 původně určené pro podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury v regionech Moravskoslezsko, Střední Morava a Severozápadní Čechy. Tyto prostředky budou České republice vráceny prostřednictvím programu Phare 2003 (celkové zvýšení rozpočtu tohoto programu bude 9,75 mil. EUR, takže jeho rozpočet dosáhne výše 113,55 mil. EUR). Vzhledem k tomu, že je již připravena dokumentace k původnímu projektu pro zmíněné regiony, jedná Ministerstvo financí prostřednictvím Národního koordinátora pomoci s Delegací Evropské komise o urychlení schválení této dokumentace a podpisu příslušného Finančního memoranda tak, aby se mohl realizovat výběr konkrétních projektů a následná tendrová řízení s dodavateli, které vždy probíhají více měsíců, s co nejmenším zpožděním.

MF se bude snažit jakékoli další úspory prostředků Phare v jiných projektech směrovat na navýšení rozpočtů projektů pro regiony. Připraví také návrhy pro čerpání z Fondu solidarity pro odstraňování následků katastrof, který by Evropská komise měla schválit v druhé polovině října 2002 v očekávané výši 1 mld. EUR. Tento fond by měl být dle současných předpokladů otevřen pro členské země EU i pro kandidátské státy.

V programu ISPA se situace v současnosti jeví jako uspokojivá. MŽP a MDS minulý týden prostřednictvím Národního koordinátora ISPA (MMR) poskytly Evropské komisi užší seznamy projektů infrastruktury celostátního významu s detailním popisem. Zdá se, že tyto návrhy již jsou dobrým předpokladem pro zdárné ukončení jednání o financování jednotlivých projektů z ISPA. O finančním návrhu s EK Česká republika jedná v těchto dnech, jeho podpis je očekáván v polovině října. Další jednání v gesci Ministerstva zemědělství probíhají o využití programu SAPARD pro nápravu povodňových škod.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.