CZ EN

Evropská unie poskytne České republice 61,8 mil. €, z toho 41,5 mil. € na pomoc oblastem postiženým povodněmi v srpnu 2002

Dne 25. října 2002 byla podepsána na Ministerstvu financí následující Finanční memoranda:

Za českou stranu je podepsal Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., Národní koordinátor pomoci Evropských společenství a za Evropskou komisi pan Ramiro Cibrián, vedoucí Delegace Evropské komise v České republice. Výjimečnou událostí je podpis změn Finančních memorand pro Národní programy Phare 2001 a 2002 - část 1 a Finančního memoranda ISPA, které umožní České republice čerpat prostředky z EU ve prospěch povodněmi zasažených oblastí, a to v celkové výši 41,5 mil. € (cca 1,3 mld Kč). Kromě těchto Finančních memorand bude podepsáno i Finanční memorandum pro Národní program Phare 2002 - část 2, v jehož rámci budou České republice poskytnuty finanční prostředky ve výši 6,3 mil. € (cca 189 mil. Kč) a dvě Finanční memoranda pro program přeshraniční spolupráce Phare 2002 s finanční alokací 14 mil. € (cca 420 mil. Kč). Celková výše poskytnuté pomoci EU v rámci těchto Finančních memorand je 61,8 mil. € (cca 1,9 mld. Kč).

Změna Finančních memorand pro Národní programy Phare 2001 a 2002 - část 1 ve prospěch odstraňování škod po povodních v srpnu 2002

Národní koordinátor pomoci (MF) připravil ve spolupráci s Evropskou komisí programy pro nápravu povodňových škod z prostředků programu Phare. V rámci Národních programů Phare 2001 a 2002 byly sjednány nové projekty v celkové hodnotě 11,5 mil. € na podporu oblastí zasažených povodněmi v srpnu 2002.

Evropská komise přislíbila zvýšení rozpočtu pro ČR ve výši 9,75 mil. €, ostatní prostředky byly doplněny přesměrováním již rozpočtovaných prostředků Phare. Z důvodu urychleného řešení krizové situace byly dohodnuty zjednodušené procedury pro implementaci.

Prostřednictvím změněného Finančního memoranda pro Národní program Phare 2001 bude ve formě grantů zaměřených na řešení povodňových škod v nejvíce postižených regionech poskytnuto celkem 10,5 mil. €. Finanční prostředky z tohoto programu budou čerpat kraje Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský. Program je zaměřen na obnovu lokální infrastruktury v oblasti dopravy (místní komunikace, mosty) a životního prostředí (čističky odpadních vod, kanalizace, inženýrské sítě - rozvody elektřiny a plynu atp.). Výzva k podávání žádostí o granty byla vyhlášena v září a v současné době zasedají výběrové komise. Kontrakty s úspěšnými žadateli by mohly být podepisovány již v listopadu.

V rámci změny Finančního memoranda pro Národní program Phare 2002 - část 1 bude poskytnut 1 mil. € na podporu neziskovým organizacím, které přímo v terénu pracují s lidmi postiženými povodněmi. Program je zaměřen na obnovu životních podmínek lidí ze slabších sociálních skupin. Výzva k podávání žádostí o granty již byla vyhlášena, grantové smlouvy by tedy také mohly být podepisovány v listopadu.

nahoru

Finanční memorandum ISPA pro odstraňování následků povodní 2002: rekonstrukce infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí zničené nebo poškozené povodněmi v srpnu 2002

Celková výše příspěvku ISPA je 30 mil. €, z toho 24 mil. € z rozpočtu ISPA pro rok 2002 a 6 mil. € z rozpočtu roku 2003. V rámci tohoto Finančního memoranda budou realizovány projekty na opravu a rekonstrukci infrastruktury zničené či poškozené v průběhu katastrofálních povodní v srpnu 2002 s cílem zajistit urychlenou obnovu poškozených oblastí. Navržené projekty zahrnují naléhavé opravy železničních tratí, silničních a dálničních úseků a mostů v Jihočeském, Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji a rekonstrukce čističek odpadních vod a kanalizačních systémů v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji a v Praze. Finanční prostředky ISPA jsou poskytovány za výjimečných podmínek, umožňujících zvýšený podíl příspěvku ISPA (85% celkových nákladů), urychlení finančních toků a podstatné zjednodušení procedur pro zadávání veřejných zakázek, včetně možnosti zpracování dokumentace v češtině.

nahoru

Finanční memorandum pro Národní program Phare 2002 - část 2: podpora přípravy institucí na budoucí využívání strukturálních fondů

Pro urychlení přípravy orgánů ČR, které budou administrovat strukturální fondy EU, byla připravena část 2 Národního programu Phare 2002. Projekty připraví budoucí Řídicí orgány v oblastech rozvoje lidských zdrojů, produktivního sektoru (podpora průmyslu) a regionálního rozvoje. Velký důraz je kladen na celkovou koordinaci, vytvoření správných implementačních struktur, přenos know-how z členských zemí a vyškolení příslušných pracovníků. Celková výše programu je 6,3 mil. € z prostředků Phare.

nahoru

V roce 2002 pokračuje také program přeshraniční spolupráce (Phare CBC) Česká republika - Německo a Česká republika - Rakousko.

Evropská unie přispěje na program na česko-německé hranici, který musí být realizován do 31. listopadu 2005, do maximální výše 10,0 mil. €. V rámci programu budou realizovány tyto projekty: Prachatice - Volary - rekonstrukce silnice II/141, Grantové schéma na podporu rozvoje ekonomiky a lidských zdrojů, Grantové schéma na podporu regionálního rozvoje a ochrany životního prostředí a Společný fond malých projektů.

Na program na česko-rakouské hranici, který musí být realizován do 31. října 2005, je stanovena maximální výše příspěvku na 4,0 mil. €. Na česko-rakouské hranici budou realizovány projekty: Podnikatelský a vývojový inkubátor v Třebíči, Grantové schéma na podporu dopravní infrastruktury a Společný fond malých projektů.

nahoru

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.