CZ EN

Zpráva o výsledcích kontrol stánkového prodeje organizovaných celní správou a MF na konci roku 2002

Provedení kontrolní akce bylo Generálním ředitelstvím cel naplánováno na období šesti měsíců v několika etapách. První etapa, která proběhla v období 18.11.2002 až 23.12.2002, byla ze strany celní správy zaměřena na kontrolu předvánočního stánkového prodeje se zaměřením na odhalení zboží, které uniklo celnímu dohledu, na prodej a skladování neznačených tabákových výrobků a na odhalení zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (dále jen "padělky").

Kontrolní akce byla metodicky zajištěna Generálním ředitelstvím cel a průběžně koordinována a vyhodnocována ve spolupráci s jednotlivými celními ředitelstvími a MF. Protože samostatně prováděné akce celní správy působily v minulosti spíše preventivně a nedosahovaly požadované výslednosti, byly požádány o zajištění součinnosti ostatní státní orgány, a to zejména Ústřední finanční a daňové ředitelství, Česká obchodní inspekce a Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Cílem koordinovaného postupu kontrolních orgánů byl postih co nejširší oblasti nedostatků, které jsou průvodním jevem stánkového prodeje, s využitím všech oprávnění, kterými jednotlivé státní orgány disponují. Na kontrolní akci se dále v rámci součinnosti lokálně podíleli pracovníci Policie České republiky včetně cizinecké a pohraniční policie, městské policie a živnostenských úřadů. Účast konkrétních součinnostních složek na jednotlivých dílčích akcích, včetně utajení jednotlivých akcí, byla zabezpečována a koordinována určenými pracovníky příslušných celních ředitelství.

V průběhu první etapy kontrolní akce bylo provedeno celkem 173 kontrolních akcí, z nichž některé byly s odstupem času provedeny opakovaně na stejném tržišti. Celkem bylo zkontrolováno přes tisíc prodejců a s výjimkou cigaret nebylo zjištěno žádné zboží, které by uniklo celnímu dohledu. Bylo zajištěno přes 340 tisíc kusů padělků v hodnotě přes 370 milionů Kč a přes 1,5 milionu kusů neznačených cigaret zahraniční výroby. Ve věci nelegálního dovozu cigaret probíhá prověřování, které není dosud uzavřeno. Celní správa v rámci prováděných šetření zjistila v Praze a Chebu dílny, zabývající se našíváním ochranných známek na textilní výrobky legálně dovezené do tuzemska nebo v tuzemsku vyrobené. Četnost kontrol provedených v působnosti jednotlivých celních ředitelství a jejich výslednost ve vztahu k zajištěným padělkům a neznačeným cigaretám je uvedena v následující tabulce.

 Celní ředitelství

Počet kontrol 

Hodnota zajištěných padělků v Kč 

Zajištěno ks cigaret 

 Brno

 8

 58 593 965

 České Buděnovice

 9

 7 453 000

0

 Hradec Králové

 17

 167 915

0

 Olomouc

 75

 2 964 120

3 080 

 Ostrava

 12

 13 900

 0

 Plzeň

 25

 126 493 232

 1 466 195

 Praha

 10

 165 107 129

 4 200

 Ústí nad Labem

 17

 14 181 170

 47 905

 Celkem

 173

 374 974 431

 1 521 380

 

 

Celkově lze konstatovat, že první etapa kontrolní akce splnila plánovaný záměr nejen v oblasti represe, ale i v oblasti prevence. Velmi pozitivně lze hodnotit součinnost se všemi zúčastněnými orgány. Zejména je nutno vyzdvihnout spolupráci s Českou obchodní inspekcí při odhalování padělků a rovněž i kontrolní činnost ostatních zúčastněných orgánů v rámci jejich kompetencí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.