CZ EN

Kontroly stánkového prodeje

Ministr financí, Bohuslav Sobotka, inicioval rozsáhlé kontrolní akce v oblasti stánkového prodeje. Prováděním kontrolní činnosti bylo pověřeno Generální ředitelství cel. Přinášíme zprávu o výsledcích prvních dvou etap kontrolní akce.

První etapa

Provádění kontrolních akcí bylo Generálním ředitelstvím cel naplánovalo do několika etap. První etapa, která proběhla v listopadu a prosinci loňského roku byla zaměřena na kontrolu předvánočního stánkového prodeje, se zaměřením na odhalení zboží, které uniklo celnímu dohledu, na prodej a skladování neznačených tabákových výrobků a na odhalení padělků, tzn. zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.

V průběhu první etapy kontrolní akce bylo provedeno celkem 173 dílčích kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno přes tisíc prodejců. Nebylo zajištěno žádné zboží, které by uniklo celnímu dohledu. Bylo zajištěno přes 340 tisíc kusu padělků v hodnotě přes 370 miliónů Kč. Dále bylo zajištěno přes 1,5 miliónů kusů nekolkovaných cigaret. Prodejcům byly jednotlivými kontrolními orgány uděleny blokové pokuty v celkové výši přes 120 tisíc Kč. Četnost kontrol provedených v působnosti jednotlivých celních ředitelství a objemy zajištěných padělků a neznačených cigaret zachycuje následující tabulka.

Celní ředitelství

Počet kontrol

Hodnota zajištěných padělků v Kč

Zajištěno ks cigaret

Brno

8

58 593 965

0

České Budějovice

9

7 453 000

0

Hradec Králové

17

17 167 915

0

Olomouc

75

2 964 120

3 080

Ostrava

12

13 900

0

Plzeň

25

126 493 232

1 466 195

Praha

10

165 107 129

4 200

Ústí nad Labem

17

14 181 170

47 905

Celkem

173

374 974 431

1 521 380

 

Při provádění těchto kontrol je často potřeba zajistit vstup do nebytových prostor, do uzamčených kontejnerů se zbožím a podobně, a to i bez účasti majitele nebo uživatele. Kompetence celních orgánů užívané běžně při kontrolách stánkového prodeje k tomu nepostačují, a proto je nutné tyto činnosti provádět v rámci trestního prověřování, kdy celní orgány mají v určitém rozsahu postavení policejních orgánů. V těchto případech je vždy nezbytná úzká spolupráce se státním zastupitelstvím, které může v případě potřeby udělit celním orgánům povolení k prohlídce nebytových prostor, na jehož základě je možné násilně otevřít uzavřené a uzamčené stánky a skladové prostory.

Ke zvýšení ekonomického efektu ze zajištěných padělků by přispěla změna právní úpravy, která by obdobně, jako je tomu např. v Rakousku, umožňovala se souhlasem vlastníka ochranné známky, a to i bez odstranění loga nebo jiných ochranných znaků, využít např. textilní a obuvnické výrobky k humanitárním účelům. V současné době Ministerstvo financí takovou právní úpravu připravuje. Platná právní úprava vyžaduje nejen souhlas vlastníka ochranné známky, ale i odstranění loga a jiných ochranných znaků, a proto se v současné době prakticky veškeré zajištěné padělky ničí.

Celkově lze konstatovat, že první etapa kontrolní akce splnila plánovaný záměr, omezit nezákonný prodej padělků a neznačených tabákových výrobků na stáncích a tržištích. Úspěšnost první etapy podtrhuje fakt, že neznačené tabákové výrobky ze stánků prakticky zmizely a prodej tabákových výrobků se postupně přesunuje ze stánků do kamenných obchodů.

Druhá etapa

Druhá etapa kontrolních akcí proběhla v období od poloviny února do konce dubna a byla zaměřena zejména na kontrolu předvelikonočního stánkového prodeje a na kontrolu velkoobchodů a skladů, odkud je stánkový prodej zásobován.

V průběhu druhé etapy kontrolní akce bylo provedeno celkem 95 kontrolních akcí, při kterých bylo zajištěno přes 1 milión kusů nekolkovaných cigaret a 247 437 kusů padělků v hodnotě 285,5 miliónů Kč. Prodejcům byly jednotlivými kontrolními orgány uloženy blokové pokuty v celkové výši přes 286 tisíc Kč.

Na kontrolních akcích se kromě celních orgánů podílela také Česká obchodní inspekce, územní finanční orgány, Policie ČR včetně cizinecké a pohraniční policie, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a státní zastupitelství. Účast konkrétních složek na jednotlivých akcích, včetně způsobu utajení, byla koordinována určenými pracovníky příslušných celních ředitelství.

Celní orgány se také v jednom případě zaměřily na kontrolu dopravních prostředků směřujících po dálnici D5 k tržnici v obci Svojkovice. Při této kontrolní akci bylo zajištěno celkem 1 393 kusů padělaného textilu v hodnotě téměř 2,5 mil. Kč a 1 383 párů padělané obuvi v hodnotě téměř 3 mil. Kč.

V rámci druhé etapy byla provedena např. také kontrola tržnice v kombinaci s velkoobchodem v Olomoucké ulici v Brně. Kontrola byla provedena ve spolupráci s Městským státním zastupitelstvím v Brně a Policií ČR. Celkem se kontroly, která trvala 2 dny, zúčastnilo 180 pracovníků celní správy. K úspěšnosti přispěla i skutečnost, že až do poslední chvíle se kontrolní akci podařilo udržet v tajnosti. Celkem bylo zajištěno 128 851 kusů padělaného zboží v hodnotě 135 miliónů Kč a 44 tisíc kusů neznačených cigaret.

Také druhá etapa kontrolní akce jednoznačně splnila plánovaný záměr v oblasti potírání nezákonného prodeje padělků a nekolkovaných cigaret na stáncích, tržištích a velkoobchodech. V mnoha lokalitách lze zaznamenat výrazný úbytek padělaného zboží, který je evidentní reakcí na naši systematickou a dlouhotrvající kontrolní činnost.

Kontrolní akce budou pod dohledem ministra financí pokračovat třetí etapou, při které budou dále kontrolovány tržnice i velkoobchody.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.