CZ EN

Hodnocení České republiky v oblasti účetnictví a auditu Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem

V květnu t.r. navštívila Prahu mise Světové banky, která prováděla hodnocení České republiky z hlediska dodržování mezinárodních standardů a kodexů v oblasti účetnictví a auditu. Toto hodnocení bylo součástí společného programu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, tzv. FSAP ( Financial Sector Assessment Program), které probíhalo v ČR v letech 2001 - 2002 jako celkové hodnocení stability a zranitelnosti finančního sektoru. V souvislosti s tímto programem byly dále prováděny audity v 11 oblastech z hlediska toho, jak se zákony, ale také praxe blíží mezinárodně uznávaným standardům, kodexům a nejosvědčenějším postupům.

Audity již byly provedeny v následujících oblastech: platební systém, transparentnost měnové politiky, transparentnost finanční politiky, zveřejňování údajů o finančních trzích, dohled nad bankovnictvím, pojišťovnictví, včetně regulace a dohledu, trh cenných papírů, včetně regulace a dohledu, vedení společností (corporate governance), řešení úpadku a ochrana práv věřitelů a ochrana národního systému proti praní špinavých peněz a financování terorismu a výše uvedené šetření v oblasti účetnictví a auditu.

Dne 17. července proběhlo v Praze závěrečné jednání, na kterém byla prezentována a diskutována zpráva Světové banky o tomto auditu za účasti expertů Světové banky, představitelů státní správy, České národní banky, profesních organizací, auditorských a účetních společností a zástupců odborné veřejnosti.

Zástupci Světové banky konstatovali, že předpisy, jimiž se v České republice řídí finanční výkaznictví a audit, se v současné době mění tak, aby již neodpovídaly pouze národním standardům, ale Mezinárodním účetním standardům (IAS), Mezinárodním auditorským standardům (ISA) a směrnicím Evropských společenství. Ve své účetní legislativě Česká republika usiluje o maximální soulad se Čtvrtou a Sedmou směrnicí a s Nařízením EU o používání IAS, v oblasti auditu o dosažení souladu s Osmou směrnicí a s ustanoveními ISA1.

Hodnocení Světové banky je pro ČR velkým přínosem, zejména pro její nezávislý pohled na danou problematiku, který v zásadě potvrdil interní hodnocení situace, a proto nejsou zásadní rozpory v pohledu na budoucí kroky, které bude vhodné v souvislosti se zprávou učinit. Světová banka byla požádána o poskytnutí asistence při tvorbě a naplňování Akčního plánu implementace doporučení ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes) v oblasti auditu a účetnictví pro Českou republiku.

 

 


 

Poznámka

1 Kompletní znění hodnotící zprávy naleznete v několika dnech na internetových stránkách Světové banky 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.