CZ EN

Francouzská státní správa podpoří Ministerstvo financí ČR a reformu systému státních financí

Francouzská státní správa podpoří Ministerstvo financí ČR a reformu systému státních financí

Praha (8. září) - Dne 12. září 2003 Ministerstvo financí České republiky oficiálně zahájí twinningový projekt v rámci programu Phare „Návrh a vytvoření státního finančního systému“. Cílem projektu je podpořit reformu státních financí a jejich řízení zavedením komplexního a integrovaného státního finančního systému, zvýšit účinnost a transparentnost procesu přípravy rozpočtu tak, aby se snížil rozpočtový deficit, a efektivně řídit zadlužení a hotovostní tok.

Chargé d’affaires Delegace Evropské komise Ralf Dreyer a.i. zdůraznil klíčový význam systému státního financování v období, kdy je správné řízení rozpočtu ještě podstatnější než v minulosti.

Projekt s rozpočtem 1,2 mil eur, který potrvá od července 2003 do prosince 2004, bude plně financován z programu Phare. Pomoc v rámci projektu poskytne francouzské ministerstvo ekonomiky, financí a průmyslu. Přínosů projektu využije Ministerstvo financí České Republiky a zejména jeho odbory zabývající se státním financováním a rozpočtem, finanční kontrolou, účetnictvím a informačními technologiemi.

Projekt má pět hlavních cílů:

  • Zavést efektivní systém řízení státních financí na všech úrovních státní správy;

  • Definovat a implementovat jednotný účetní systém;

  • Zlepšit řízení státního zadlužení, řízení státních aktiv a pasiv, finanční plánování a řízení hotovostního toku.

  • Zkvalitnit účetní systém, výkaznictví a kontrolu rozpočtu s cílem zvýšit transparentnost;

  • Vyvinout systémy ITC pro řízení státních financí s cílem snížit náklady na transakce a zajistit vzájemnou spolupráci mezi systémy ITC a jejich bezpečnost.

Slavnostního zahájení projektu na Ministerstvu financí se zúčastní první náměstek ministra Eduard Janota, první rada Delegace Evropské komise v Praze Christian Bourgin a zástupci francouzského velvyslanectví.

Jako před-vstupní poradce bude po celých 18 měsíců trvání projektu pracovat francouzský státní úředník pan Dominique Escoubet.

 

Cílem programu Phare je pomoci České republice v přípravě na členství v Evropské unii. Od roku 1990 bylo České republice v rámci programu Phare poskytnuto přibližně 993,5 mil. eur (30,8 mld. Kč). Twinningové projekty jsou nedílnou součástí programu Phare. Dosud bylo schváleno více než 90 takových projektů v celkovém objemu 72 mil. eur. V rámci programu ISPA, který se zaměřuje na podporu projektů v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí, bylo od roku 2000 přiděleno přibližně 350 mil. eur (10,8 mld. Kč) a z prostředků programu SAPARD, z něhož se financuje rozvoj zemědělství a venkova, bylo od roku 2000 poskytnuto přibližně 70 mil. eur (2,1 mld. Kč). V roce 2002 bylo na pomoc České republice při odstraňování následků záplav poskytnuto z Fondu solidarity Evropské unie dalších 129 mil. eur (více než 3,9 mld. Kč). Celkem Evropská unie přispěla na projekty v České republice zatím 1,615 mld. eur (50 mld. Kč).

Pro další informace kontaktujte:
Katharina von Schnurbein, tisková mluvčí Delegace Evropské komise v ČR, katharina.von-schnurbein@cec.eu.int, tel.: 224 312 835 nebo 255 708 220, mobil 723 984 359.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.