CZ EN

Prohlášení pro tisk - CZP

Dne 15. října 2003 se v budově Ministerstva financí uskutečnil slavnostní podpis Finančních memorand pro programy Phare 2003 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko, Česká republika - SRN a Česká republika –Polsko a Finanční memorandum pro Národní program Phare 2003 – část 2 – ekonomická a sociální soudržnost.
Za českou stranu Finanční memoranda podepsal Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., náměstek ministra financí a Národní koordinátor pomoci, za Evropskou komisi pan Ralf Dreyer, úřadující vedoucí Delegace EK v Praze.

Informace o podepisovaných Finančních memorandech:

  • Národní program PHARE pro Českou republiku pro rok 2003 – část 2 – ekonomická a sociální soudržnost.

V rámci tohoto programu poskytne Evropská unie České republice finanční prostředky ve výši 56,68 mil €. Cílem projektů, které budou v rámci tohoto memoranda implementovány, je testování přípravy na využívání Strukturálních fondů prostřednictvím vybraných prioritních opatření v rámci Operačního programu Podpora lidských zdrojů, Operačního programu Průmysl a podnikání, Společného regionálního operačního programu a programu INTERREG.

Výše uvedené podprogramy byly koncipovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. Spolufinancování z českých zdrojů bude zajištěno příslušným ministerstvem, nebo konečným příjemcem grantu.

  • Programy přeshraniční spolupráce Phare 2003 (CBC - Cross Border Cooperation)


Hlavním cílem programů CBC je zajišťovat spolupráci v sousedících příhraničních regionech a tímto jim pomoci překonávat specifické problémy příhraničních oblastí jako například relativní ekonomická izolace, nedostatek pracovních příležitostí, nedostupnost dopravní infrastruktury a služeb nebo obecně nižší životní úroveň obyvatelstva.

V roce 2003 bylo do programů přeshraniční spolupráce z prostředků Phare alokováno 19 mil.  € (CBC ČR- Rakousko 4 mil  €, CBC ČR – Polsko 5 mil.   €, CBC ČR - SRN 10 mil.   €). Mezi nejčastěji financované akce se řadí zlepšování dopravní infrastruktury, stavba čističek odpadních vod, výstavba kanalizačních sítí či rozvoj lidských zdrojů. Každý z těchto programů zahrnuje též Fond společných malých projektů, které jsou koncipovány jako doplněk k naplnění takových cílů stanovených ve Společném programovacím dokumentu, kterých nelze dosáhnout prostřednictvím rozsáhlých investičních projektů.

Za dobu trvání programu Phare bylo pro Českou republiku alokováno celkem 1,034 mld.  EUR (cca 32,571 mld.  Kč). Rok 2003 je posledním rokem programování předvstupní pomoci z programu Phare, nicméně projekty budou implementovány až do roku 2006. Z předvstupních nástrojů ISPA a Sapard bylo České republice za dobu jejich existence alokováno 244,297 mil.  EUR (cca 7,695 mld.  Kč) a 66,1 mil.  EUR (cca 2,082 mld.  Kč).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.