CZ EN

Informace z mezinárodního semináře zástupců státních dozorů v pojišťovnictví

Ve dnech 23.-25.10. proběhl v Praze mezinárodní seminář zástupců státních dozorů v pojišťovnictví, který organizovalo Ministerstvo financí – Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění ve spolupráci s Institutem finanční stability (Financial Stability Institut – FSI) a Mezinárodní asociací pojistných dozorů (International Association of Insurance Supervisors – IAIS). Semináře se zúčastnili zástupci dozorových orgánů zemí střední a východní Evropy, odborníci z mezinárodních institucí, zahraniční experti v daném oboru i zástupci předních českých pojišťoven.
Témata, která na semináři zazněla, byla volena s ohledem na jejich současnou aktualitu. Značný čas byl věnován standardizačním postupům v jednotlivých oblastech pojistně-dozorové činnosti, které jsou hlavní činností IAIS. Hlavním současným vodítkem jsou tzv. klíčové principy v pojišťovnictví (Insurance Core Principles – ICP), s jejichž revidovanou podobou byli účastníci semináře seznámeni tak, jak byly přijaty výroční konferencí IAIS v říjnu t.r. v Singapore. Prostor byl věnován i otázkám účetní metodiky pojišťoven, solventnosti, vytvářeným technickým rezervám a dalším oblastem pojišťovací činnosti a jejího dozoru.

Velmi aktuálním tématem byl blok, týkající se dozorových struktur nad finančním trhem. Ve světě jsou zavedeny nejrůznější systémy, od klasických solo dozorů (tedy oddělené dozory pro jednotlivé segmenty finančního trhu – bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálový trh), přes částečnou kumulaci (např. pouze pojišťovnictví a kapitálový trh), až po tzv. single dozory, které jednotlivé segmenty trhu sdružují v jediný státní dozorový orgán). Z několika prezentací expertů i regionálních zástupců vyplynul závěr, že ideální, resp. optimální struktura neexistuje. Je čistě věcí každého státu, jakým způsobem se s touto problematikou vypořádá. Bylo nicméně zdůrazněno, že tuto citlivou otázku je nutno řešit s přihlédnutím k velikosti a organizaci trhu, k národním tradicím, k efektivnosti dosavadní dozorové činnosti i k celkovým nákladům na státní dozor, přičemž by měly být eliminovány politické, profesionální i osobní ambice při rozhodovacím procesu.

Seminář co do jeho průběhu, jednotlivých zařazených témat i živého zájmu účastníků, který se projevil následnou bohatou diskusí, byl velmi kladně hodnocen.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.