CZ EN

Odpovídáme na Vaše nejčastější dotazy k cenám tabákových výrobků

Proč dochází k úpravě zákona ?

Prvořadým politickým cílem České republiky je vstup do Evropské unie, který vyžaduje, aby příslušné daňové předpisy byly upraveny tak, aby odpovídaly předpisům platným v členských státech EU. Z toho vychází také zákon č.141/2001 Sb. schválený dne 3.dubna 2001 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

V čem spočívá hlavní změna ?

Hlavními změnami, které tento zákon v části týkající se tabákových výrobků přináší, je změna způsobu zdaňování tabákových výrobků a rozšíření povinnosti značení i na doutníky a cigarillos.

V současné době jsou v České republice značeny tabákovými nálepkami obsahujícími spotřební daň pouze cigarety. Touto novelou se z důvodu zabránění daňovým únikům rozšiřuje povinnost značení tabákovými nálepkami i na doutníky a cigarillos, a proto je třeba upravit daňový režim u těchto tabákových výrobků stejně jako u cigaret.

Jak je stanovena sazba a celková výše daně ?

Ministerstvo financí stanovuje nově u tabákových výrobků tzv. dvousložkovou sazbu daně, která je tvořena pevnou částkou na jednotku množství a procentní částí daně vycházející z ceny pro konečného spotřebitele. Celková výše daně u tabákových výrobků se vypočítá jako součet pevné částky daně násobený počtem kusů nebo počtem kilogramů a procentní části daně.

Co je východiskem pro výpočet sazby daně ?

Při výpočtu sazby daně u cigaret se vychází z ceny pro konečného spotřebitele cigaret nejžádanější cenové kategorie, z jejichž daňového zatížení a výše sazeb se vychází při výpočtu sazeb u ostatních druhů cigaret. V ČR se jedná o cigarety Petra. Výše daňového zatížení u cigaret nejžádanější cenové kategorie se nebude měnit. V důsledku změny systému zdaňování dojde ale ke změně daňového zatížení u ostatních druhů cigaret.

Kdo navrhuje a kdo stanoví celostátně platné ceny ?

Výši cen pro konečného spotřebitele navrhují výrobci a dovozci tabákových výrobků, ale jako celostátně platné pevné ceny je vyhlašuje Ministerstvo financí zveřejněním v Cenovém věstníku. Stanovení pevné ceny pro konečného spotřebitele je nutné jen pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních. Smyslem této změny rozhodně nebyla snaha o jakoukoliv regulaci cen tabákových výrobků na trhu.

Kde najdeme ceny pro konečného spotřebitele ?

Celostátně platné pevné ceny pro konečného spotřebitele vyhlášené Ministerstvem financí jsou zveřejněny v Cenovém věstníku 9/2001 a 11/2001. Zakoupit je lze v prodejnách SEVT či přímo v Informační kanceláři Ministerstva financí.

Kde najdeme ceny na tabákových výrobcích ?

U cigaret, doutníků a cigarillos musí být cena pro konečného spotřebitele vytištěna na tabákové nálepce a u ostatních výrobků z tabáku musí být vytištěna viditelně na obalu nebo na přelepce, která uzavírá spotřebitelské balení a je k tomuto balení připevněna lepidlem tak, aby při otevření došlo k poškození. U doutníků a cigarillos je kromě ceny pro konečného spotřebitele za jednotkové balení určené k přímé spotřebě z důvodu možnosti kusového prodeje uvedena i cena za kus. Tisk ceny pro konečného spotřebitele na tabákové nálepky bude zajišťovat z důvodu větší operativnosti Celní úřad Kutná Hora. Cena pro konečného spotřebitele vytištěná na tabákové nálepce u cigaret, doutníků a cigarillos a na obalu nebo přelepce u ostatních výrobků z tabáku je cenou pevnou, která nesmí být při prodeji nižší ani vyšší. Místo prodeje nerozhoduje.

Může dojít ke změně ceny tabákových výrobků ?

V případě, že výrobci nebo dovozci podají na MF návrh změny ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků, může nastat situace, kdy v důsledku toho se mohou v prodejnách objevit vedle sebe tabákové výrobky se stejným obchodním názvem a s různými cenami pro konečného spotřebitele. Při změně ceny se tabákové výrobky se starou cenou pro konečného spotřebitele mohou doprodat.

Do kdy lze vyrobit či vyskladnit tabákové výrobky bez vyznačení ceny ?

Výrobci a dovozci tabákových výrobků mohou cigarety značené tabákovými nálepkami bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele na obalu vyrobit nebo dovézt nejpozději do 31.srpna 2001 a vyskladnit nejpozději do 30.listopadu 2001.

Do kdy lze prodat tabákové výrobky bez vyznačení ceny ?

Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety značené tabákovými nálepkami bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele na obalu za účelem dalšího prodeje, mohou tabákové výrobky s výjimkou doutníků a cigarillos prodávat nejpozději do 31.března 2002, doutníky a cigarillos do 31.května 2002. Po uplynutí této doby budou všechny cigarety značené tabákovými nálepkami bez označení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez označení ceny pro konečného spotřebitele považovány za neznačené.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.