CZ EN

Vliv mimořádných příjmů a výdajů na výsledné saldo SR v r. 2002 a 2003

Skutečně vykázané celkové příjmy a výdaje SR v r. 2002 a 2003 byly poměrně výrazně ovlivněny jak mimořádnými (jednorázovými) a tudíž neopakovatelnými příjmy, tak i dodatečnými výdaji schválenými Poslaneckou sněmovnou, příp. vládou nad rámec původně schváleného rozpočtu.

Celková výše mimořádných příjmů činila v r. 2002 47,1 mld. Kč, v r. 2003 pak pouze 5,8 mld. Kč a celková výše dodatečných výdajů dosáhla v r. 2002 částky 20,1 mld. Kč a v r. 2003 pak 27,0 mld. Kč (podrobněji viz tabulka).

Očištěním příjmů i výdajů o tyto mimořádné vlivy se výrazně změní výsledné saldo SR, a to takto:
 

 v mld Kč

  2002 2003 rozdíl index v %

Skutečně vykázané saldo

-45,7

-109,1

-63,4

238,7

Saldo očištěné o mimořád. P a V

-72,7

-87,9

-15,2

120,9

 

 

 

v mld Kč

 

 2002

 2003
předb.

 1.  P Ř Í J M Y CELKEM

 705,0

 699,6

 2.  Z příjmů celkem - mimořádné/nahodilé celkem

  47,1

  5,8

   - z toho:  
   převod z FNM z privatizace stát. majetku (prodej Transgasu)

 20,6

 
   deblokace pohledávek za Ruskou federací

 17,3

 
   prémie z emisí st. dluhopisů

 8,2

 4,4

   z FNM částečná kompenzace dopadů nepříznivého počasí  

 1,4

   prodej majetku (MO a MD)  

 1,0

 3.  Příjmy celkem bez mimořádných/nahodilých příjmů

 657,9

 693,8

 4.  V Ý D A J E CELKEM

 750,7

 808,7

 5.  Z výdajů celkem - mimořádné celkem:

 20,1

 27,0

   - z toho:  
   výdaje ze SFA na restituce od FNM

 1,7

 
   prostředky ze SFA na povodně (část. od FNM),

 0,1

 
             na Kosovo (zákon č. 165/1999 Sb.)

 0,2

 
   úhrada ztráty KoB (usn. vl. č. 27/1998, č. 835/1998 a zákon č.    259/2001)

 12,1

 
   výdaje na povodně roku 2002 (zákon č. 392/2002 Sb.)

 2,5

 
   polní nemocnice v Afghánistánu (zákon č. 283/2002 Sb.)

 0,6

 
   dálniční obchvat Plzně (zákon č. 274/2002 Sb.)

 1,9

 
   spor s CME  

10,6 

   spor s Housing and Construction - dálnice D47  

 0,6

   úvěr EIB na povodně  

 6,3

   úvěr EIB na infrastrukt. investice  

 2,8

   zvýšení dotace SZIF  

2,0

   mimoř.dotace nemocnicím na staré dluhy (přes kraje)  

2,7 

   půjčka Zajišťov. fondu družst. záložen (zákon č. 9/2001 Sb.)

1,0

2,0 

 6.  Výdaje celkem bez mimořádných výdajů

730,6

781,7 

 7.  S A L D O CELKEM (1-4)

45,7

109,1 

 8.  Saldo bez mimořádných příjmů (3-4)

92,8

114,9 

 9.  Saldo bez mimoř. výdajů (1-6)

-25,6

-82,1

10.  Saldo bez mimořádných příjmů a výdajů (3-6)

-72,7

-87,9

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.