CZ EN

Fiskální dopady daňových změn a sociálních kompenzací

Koalice na jednání v Kolodějích dohodla změny v oblasti daní z přidané hodnoty, jejichž dopad na příjmy státního rozpočtu odhadujeme ve výši 8-9 mld Kč od 1. května do konce roku 2004. Změny se týkají především položek, které bylo nutné harmonizovat s předpisy EU v oblasti nepřímých daní. ČR měla ve snížené sazbě řadu položek, u kterých to EU nepovoluje. Kromě vyjednaných výjimek (teplo a stavební práce pro bydlení) se dopad přesunu do základní sazby zmírní také snížením základní sazby z 22 % na 19 %. Jde o největší snížení základní sazby v historii ČR.

Koalice se současně dohodla na sociálních kompenzacích, které mají zmírnit dopad těchto změn především na středně a nízko příjmové skupiny a rodiny s dětmi. Sociální kompenzace budou vyplaceny zhruba ve stejné výši, tzn. že celkový dopad na Státní rozpočet bude v roce 2004 neutrální. Jednorázové dávky vyrovnají dopad změn v oblasti DPH, aniž by způsobily trvalý nárůst státního přerozdělování.

Od příštího roku již změny v dani z přidané hodnoty trvale vynahradí úlevy v oblasti přímých daní. Tyto kompenzační změny mají zároveň významný prorůstový charakter a příznivě ovlivňují ekonomickou aktivitu v České republice. U příjmů fyzických osob se jedná především o společné zdanění manželů a daňové bonusy na děti a v oblasti daně z příjmů právnických osob o další snížení sazby DPPO a zrychlení odpisů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.