CZ EN

Ministerstvo financí a Český statistický úřad k zatřiďování služeb pro daňové účely

Ministerstvo financí a Český statistický úřad tímto společným vyjádřením reagují na dotazy plátců daně z přidané hodnoty ohledně zatřiďování služeb ve vazbě na uplatňování správné sazby DPH. Pro úplnost informujeme i o zatřiďování zboží.

Jedním z důležitých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je, že plátce je povinen si sám daň vypočítat. Musí si však být jistý, že zboží má správně zatříděno do příslušného číselného kódu Harmonizovaného systému a službu do Standardní klasifikace produkce. Porovnáním s přílohami č. 1 (zboží) a č. 2 (služby) zákona o DPH zjistí, jakou sazbu použije.

Zatřiďování zboží a služeb do příslušných číselníků je v kompetenci jejich tvůrců. V případě Harmonizovaného systému je to Celní správa České republiky, přičemž Celní ředitelství Praha vydává zejména pro účely dovozu a vývozu na základě písemné žádosti, popisu zboží a příp. jeho vzorku závaznou informaci. V ostatních případech provede celní správa zatřídění do Harmonizovaného systému na základě písemného požadavku. V případě zatřiďování služeb do příslušných kódů Standardní klasifikace produkce je kompetentním orgánem Český statistický úřad, který na základě popisu služby provede zatřídění. V praxi však nezkoumá, jaká služba je ve skutečnosti poskytována. Toto je v kompetenci finančních úřadů v rámci daňového řízení.

Nový zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.5.2004 je v současné době projednáván Parlamentem České republiky. V jeho přílohách č. 1 a 2 nastanou významné změny, o nichž bude Ministerstvo financí na svých webových stránkách informovat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.