CZ EN

Prolomení mlčenlivosti v zákoně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Euronovela zákona, který schválila Poslanecká sněmovna 25. února 2004, nově definuje tzv. povinné osoby, kterým ukládá některé konkrétní povinnosti. Účelem je zajistit, aby tyto profese a zejména advokáti nebyli pro jejich obecnou povinnost mlčenlivosti využíváni k přerušení stopy po přesunech finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Do návrhu jsou povinnosti vyplývající ze směrnice ES pro advokáty, notáře, auditory, daňové poradce a nezávislé účetní zařazeny pouze v minimálním požadovaném rozsahu a s maximálním využitím všech úlev a výjimek, které směrnice připouští.
Povinnost zaznamenávat a archivovat údaje o obchodech, které advokát provádí v zastoupení svého klienta nebo jeho jménem, případně oznamovat podezřelé obchody, se této profese týká pouze tehdy, pokud se advokát aktivně zapojí do podnikání. V případě, že při této činnosti advokát zjistí, že má být ve skutečnosti zneužíván pro zametání stop při praní peněz pocházejících z trestné činnosti, případně pro operace s penězi určenými na financování terorismu, podá o tom cestou České advokátní komory oznámení Finančnímu analytickému útvaru. Prolomení mlčenlivosti se netýká takových činností advokáta, které souvisí s jeho základním posláním, tedy poskytováním právního poradenství a zastupováním před soudy včetně obhajoby v trestním řízení.

Další státy, které spolu s námi vstupují v květnu do EU již odpovídající zákony přijaly – například na Slovensku s účinností od 1.9.2002. Všechny členské státy měly povinnost implementace těchto ustanovení do 15. června 2003.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.