CZ EN

Česká republika a Rusko se definitivně dohodli na způsobu vypořádání ruského dluhu

Dnes byl podepsán dodatek k mezivládní dohodě, kterým se vytvořily podmínky pro předčasnou úhradu ruského dluhu v celkovém objemu zhruba 700 mil. USD. Ten bude uhrazen do konce roku 2006 dodávkami zboží s využitím dlouhodobých programů vzájemné spolupráce v oblasti speciálních dodávek pro ministerstvo obrany, dodávek palivových článků pro české jaderné elektrárny a dodávek elektrické energie na reexport.
Český státní rozpočet tak v letošním roce získá zhruba 2 mld. Kč a v příštím roce další 2,25 mld. Kč.

Ještě na konci roku 2002 ruská strana trvala pouze na striktním dodržování splátkového kalendáře, který byl rozložen až do roku 2020 při ročních splátkách ve výši cca 40 mil. USD. Proto považujeme současnou dohodu za velký úspěch.

Historie vypořádání ruského dluhu

Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice, ze dne 17. června 1994, byl stanoven restrukturalizovaný splátkový kalendář na léta 1996 – 2003, založený na úhradách ve volně směnitelné měně.

Již v roce 1997 přistoupila česká strana na sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě z roku 1994, kterým bylo posunuto splácení jistin dluhu na léta 2002 až 2020 a rozšířeny možnosti ruské strany hradit své závazky dodávkami zboží, nově také u kategorie úroků ze salda vzájemného zúčtování v převoditelných rublech. V souvislosti s negativními dopady ruské finanční krize na praktické plnění závazků ruské strany vyplývajících z Dodatku č. 1, projevila česká strana porozumění pro požadavek ruské strany a v roce 1999 souhlasila se zásadní redukcí splátek dluhu po splatnosti a s jejich realizací výhradně dodávkami zboží.

Vzhledem k tomu, že splátky ruského dluhu od roku 1996 nepokrývaly ani nabíhající roční úroky, došlo paradoxně namísto ke snížení celkového dluhu k jeho nárůstu od roku 1994 do konce roku 2000 o zhruba 172 mil. USD.

Koncem roku 2001 nastal obrat v přístupu vlády Ruské federace k řešení zadluženosti Ruska vůči České republice. Rusko uhradilo České republice více než 2,5 mld. USD, v roce 2002 cca 200 mil. USD a v loňském roce více než 100 mil. USD.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.