CZ EN

Ministerstvo financí rozhodlo o udělení akreditace Státnímu zemědělskému fondu

Ministerstvo financí rozhodlo o udělení akreditace Státnímu zemědělskému fondu jako Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Na základě závěrů auditorské zprávy společnosti BDO CA s.r.o. a jejího projednání se zástupci MF, Ministerstva zemědělství, SZIF a společnosti BDO CA s.r.o., se 1. náměstek ministra financí Eduard Janota rozhodl udělit akreditaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Rozhodnutí o udělení akreditace je podmíněno plněním doporučení identifikovaných v rámci předakreditačního šetření. SZIF bude o plnění těchto doporučení informovat MF v měsíčních intervalech. Do 30.10.2004 podá SZIF souhrnnou zprávu o implementaci jednotlivých opatření Společné zemědělské politiky a fungování nastaveného systému v praxi.

V případě neplnění podmínek, za kterých byla akreditace udělena, má MF v souladu s předpisy ES pravomoc akreditaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu odebrat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.