CZ EN

Čistá pozice České republiky po vstupu do EU

Česká republika vyjednala rozpočtové kompenzace tak, aby se po vstupu do EU nedostala do pozice čistého plátce. Tyto kompenzace mají zajistit nejen čistou pozici ČR, ale dokonce nezhoršení pozice oproti roku 2003, kdy ČR čerpala předvstupní nástroje.

Celková dojednaná výše kompenzací je 840 mil €, tj. více než 26 mld Kč. Z toho získá ČR v roce 2004 332 mil €, tj. více než 10 mld Kč.

Do roku 2006 budou ještě dobíhat platby předvstupních nástrojů (Phare, Ispa, Sapard). V roce 2004 by měla ČR z těchto zdrojů získat cca 256 mil €, tj. cca 7,9 mld Kč (při kurzu 31 Kč/€). Již v roce 2004 začnou nabíhat zemědělské platby. Zejména platby na společnou organizaci trhu a na rozvoj venkova. Částka odhadovaná na čerpání plateb rozvoje venkova při jednání o vstupu byla pro rok 61 mil €, tj. necelých 1,9 mld Kč. V oblasti rozvoje venkova je možné, že ČR vyčerpá více, než se předpokládalo při vyjednávání o vstupu.

Co se týče příjmů ze strukturálních fondů během 2 až 3 měsíců po vstupu do EU obdrží ČR část zálohové platby na všechny programy. Tato zálohová platba tvoří 10% z celkové tříleté alokace na strukturální operace – tedy 168,5 mil €, tj. cca 5,2 mld Kč. Druhou část, která tvoří 6% celkové tříleté alokace získá ČR v roce 2005.

Reálné čerpání strukturálních fondů a kohezního fondu z rozpočtu EU je časově posunuté. Nejprve je nutno projekty realizovat a zpětně se žádá o prostředky. Proto už se ani při vyjednávání v Kodani nepočítalo s nijak výrazným náběhem čerpání – pro strukturální fondy jen 2% průměrné roční alokace (cca 11 mil €, tj. cca 341 mil Kč) a pro Kohezní fond jen 2 % první alokace (tedy cca 10 mil €, tj. cca 310 mil Kč)1) . Tento odhad byl použit Evropskou komisí v reakci na zkušenosti s čerpání strukturálních fondů současnými členskými státy. Náběh plateb na začátku období je vždy poměrně pomalý.

Další prostředky může ČR získat z různých programů v rámci vnitřních politik (věda a výzkum, vzdělávání, životní prostředí, budování institucí,…).

Celkové výše uvedené příjmy z rozpočtu EU tedy představují cca 890 mil €, tj. cca 27,6 mld Kč.

Česká republika bude hned od vstupu platit do rozpočtu EU (vlastní zdroje). Celková částka vlastních zdrojů připadající na ČR v roce 2004 je cca 545 mil € , tj. necelých 17 mld Kč (to je uvedeno v rozpočtu, který začal platit od 1.5.2004).

Čistá pozice

Česká republika bude po vstupu do EU čistým příjemcem pomoci. Čisté příjmy by měly dosahovat 345 mil €, tj. více než 10 mld Kč.

Situace v letech 2005, 2006

Situace v dalších dvou letech (2005,2006) by se měla z pohledu ČR zlepšovat s tím, jak budou postupně nabíhat zemědělské platby (od roku 2005 už i přímé platby 2) a samozřejmě i strukturální a Kohezní fond.

Předpokládané finanční toky mezi EU a ČR 2004-2006 (mil €)

 

 

 2004

 2005

 2006

 2004-2006

 Předvstupní nástroje

 256

173,8 

128,9 

558,7 

 Phare

 103,8

66,3 

22,8 

192,9 

 Ispa

 102,7

 97,9

106,1 

306,7 

 Sapard

 49,5

9,6 

0,0 

59,1 

 Zemědělství

 110,4

 442,0

550,8 

1 103,2 

 Tržní operace

 49,7

122,8 

127,5 

300,0 

 Přímé platby

 0,0

190,2 

234,9 

425,1 

 Rozvoj venkova

 60,7

129,0 

188,4 

378,1 

 Strukturální akce

 189,3

400,3 

490,3 

1 079,9 

 SF

 179,7

325,8 

353,9 

859,4 

 CF

 9,5

 74,5

 136,5

 220,5

 Vnitřní politiky

 56,5

 95,8

 127,9

 280,2

 Budování institucí

 7,8

10,2 

10,1 

28,1 

 Komunitární programy

 48,7

 85,6

 117,8

 252,1

 Kompenzace

 332,3

 304,4

 203,5

 840,2

         
 Celkové příjmy z rozpočtu EU

 944,5

 1 416,3

 1 501,5

 3 862,3

         
 Platby do EU (vlastní zdroje)

 544,2

992,0 

1 031,6 

2 567,8 

         
 Čistá pozice

 400,3

 424,3

 469,9

 1 294,5

 

Předpokládané finanční toky mezi EU a ČR 2004-2006
(mil Kč; kurz 31 Kč/€)

 

 

 2004

 2005

 2006

 2004-2006

 Předvstupní nástroje

 7 936,0

5 387,8 

3 995,9 

 17 319,7

 Phare

 3 217,8

2 055,3 

706,8 

5 979,9 

 Ispa

 3 183,7

3 034,9 

3 289,1 

9 507,7 

 Sapard

 1 534,5

297,6 

0,0 

1 832,1 

 Zemědělství

 3 422,7

13 702,6 

17 074,3 

34 199,6 

 Tržní operace

 1 541,7

3 806,9 

3 952,5 

9 301,1 

 Přímé platby

 0,0

5 895,2 

7 282,1 

13 177,3 

 Rozvoj venkova

 1 881,0

4000,5 

5 839,7 

11 721,2 

 Strukturální akce

 5 866,9

12 410,0 

15 200,7 

33 477,6 

 SF

 5 572,2

10 099,6 

10 970,2 

26 642,0 

 CF

 294,7

2 310,5 

4 230,4 

6 835,6 

 Vnitřní politiky

 1 752,2

2 968,6 

3 965,8 

8 686,6 

 Budování institucí

 242,2

316,4 

313,1 

871,7 

 Komunitární programy

 1 510,1

2 652,2 

3 652,7 

7 815,0 

 Kompenzace

 10 301,0

9 437,4 

6 308,5 

26 046,9 

         
 Celkové příjmy z rozpočtu EU

 29 278,9

43 906,4 

46 545,1 

119 730,4 

         
 Platby do EU (vlastní zdroje)

 16 869,6

30 753,1 

31 978,9 

79 601,6 

         
 Čistá pozice  12 409,3 13 153,4  14 566,1   40 128,8

 


 

1) To ovšem neznamená, že koneční příjemci nemohou získat více prostředků. Na výplaty konečným příjemcům budou využity prostředky ze zálohové platby.
2) Přímé platby vztahující se k roku 2004 jsou reálně z rozpočtu EU vyplaceny až v roce 2005. Zemědělcům budou platby předplaceny z národních zdrojů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.