CZ EN

Nová úprava daně z příjmů – podpora rodin a ekonomický růst

Z koaličních jednání k druhé etapě reformy veřejných financí vzešla potřeba nové úpravy daně z příjmů. Ta obsahuje významná prorůstová opatření a opatření na podporu aktivních rodin s dětmi. Hlavní témata nové úpravy jsou: společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí.

Podívejme se podrobněji na jednotlivá opatření:

  • Zavedení společného zdanění manželů, neboli výpočet daně ze společného základu daně obou manželů, pokud s nimi v domácnosti žije alespoň jedno dítě. V důsledku tohoto opatření se sníží daňové zatížení rodin s dětmi. Přínosné bude zejména pro rodiny s rozdílnými příjmy manželů např. z důvodu, že se jeden z manželů věnuje péči o dítě.
  • Zavedení daňového bonusu na děti jako slevy z vypočtené daně místo dosavadní nezdanitelné části základu daně. Tento krok přispěje k posílení sociální soudržnosti a k poklesu daně u poplatníků s nižšími příjmy, jejichž příjem je zdaňován v rámci pásma daně se sazbou 15 %, respektive 20 %. Navrhuje se nahradit dosavadní nezdanitelnou částku základu daně na dítě slevou na dani ve výši 6 000 Kč. U manželů s velmi nízkými příjmy ze zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti bude navíc umožněn daňový bonus i v případech, kdy odpočet od daně bude vyšší než vykázaná daň. To u poplatníků, kteří se nevyhýbají práci bude znamenat možnost dosažení výplaty prostředků z celostátního daňového výnosu, který má ve své podstatě charakter dávek na dítě, ale který se nebude započítávat do vlastního příjmu rodiny pro přiznání státních dávek podle zákona o státní sociální podpoře.
  • Zkrácení doby odpisování v 1. až 3. odpisové skupině, tj. u movitého majetku. U první odpisové skupiny, kam patří mimo jiné počítače a kancelářská technika, je navrženo zkrácení doby odpisování ze čtyř na tři roky. U druhé skupiny ze šesti let na čtyři roky a u třetí skupiny z dvanácti na deset let. U osobních aut, autobusů a letadel zůstávají současné lhůty odpisování zachovány. V oblasti odpisování nehmotného majetku je zkrácena doba odpisování softwaru ze čtyř na tři roky. Toto opatření společně s postupným poklesem sazby DPPO až na 24 % v roce 2006 sníží tzv. efektivní zdanění firem, což České republice zajistí konkurenceschopnost v rámci evropského prostoru a podpoří zájem investorů.
  • Snížení sazby daně z příjmů právnických osob u penzijních fondů z 15 na 5 %. To koresponduje se snížením sazby daně u podílových a investičních fondů od roku 2004.
  • Zapracování evropské směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností do české legislativy. Jde o část upravující výši majetkové účasti jako kriteria pro definici mateřské, resp. dceřiné společnosti a družstva. Od roku 2005 je navrženo snížení z 25 na 20%, od roku 2007 na 15% a od roku 2009 na 10%,

Navrhovaná účinnost zákona je 1.1.2005.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.