CZ EN

Hodnocení Konvergenčního programu ČR

Česká republika společně s ostatními novými členskými zeměmi předložila svůj konvergenční program pro období 2003-2007 v mimořádném termínu k 15. květnu 2004. V rámci koordinace hospodářských politik předkládají členské státy EU stabilizační programy nebo konvergenční programy, nejsou-li členy eurozóny. V současné době probíhá k těmto programům diskuse, která bude uzavřena přijetím stanoviska Radou ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) na zasedání dne 5. července. Zároveň Rada na tomto jednání přijme rozhodnutí o zahájení procedury nadměrného deficitu podle Maastrichtské smlouvy u těch států, jejichž deficit překračuje hranici 3% HDP nebo podíl veřejného dluhu na HDP převyšuje 60%. Nadměrný deficit byl identifikován na jednání přípravných orgánů Rady u šesti nových členských zemí (Kypr, Malta, ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ale konečné rozhodnutí o existenci nadměrného deficitu a doporučení ohledně termínu jeho nápravy a potřebných kroků přijme až Rada ECOFIN.

Podkladem pro rozhodnutí Rady jsou konvergenční programy, jejich hodnocení Komisí a názory členských zemí. Komise vydá svá hodnocení 24. června a členské státy budou prezentovat své názory na zasedání Hospodářského a finančního výboru Rady dne 28. června. Hodnocení Komise bude obsahovat názor jak na hospodářskou politiku pro období pokryté konvergenčními programy, tj. do roku 2007, tak i na zajištění udržitelnosti veřejných financí v dlouhodobém horizontu do roku 2050. Lze předpokládat poměrně pozitivní hodnocení konvergenčního programu, avšak kritický postoj k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí vzhledem k potřebě dalších zásadních reforem v oblasti penzí a zdravotní péče.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.