CZ EN

Ministerstvo financí poprvé rozešle varovný dopis nejzadluženějším obcím

Rozpočty obcí a krajů jsou důležitou součástí veřejných financí a proto je jim v rámci probíhající fiskální konsolidace věnována náležitá pozornost. Přijetím vládního usnesení o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby(*) v dubnu tohoto roku vytváříme v České republice systém monitoringu a varování místní samosprávy v oblasti její zadluženosti. Jedná se o nejúčinnější možný nástroj, jelikož na základě Ústavy ČR nesmí Ministerstvo financí zasahovat do hospodaření místních samospráv.

Více než 200 obcí, které překročily kritickou hranici dluhové služby ve výši 30 %, oznámí v následujících dnech tuto skutečnost ministr financí zasláním dopisu. Obce budou dopisem upozorněny, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Zároveň budou dotčené obce požádány, aby do konce srpna zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření k řešení nadměrné zadluženosti budou přijata.

Ministerstvo financí vyhodnotí vyžádané podklady a zváží všechny skutečnosti, které vedly k překročení dané hranice. V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby bude obec zařazena na seznam, který projedná vláda.

 


(*) Do dluhové služby spadají zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Ukazatel dluhové služby se vypočte jako podíl dluhové služby a ročních příjmů obce.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.