CZ EN

Audit připravenosti České republiky na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je národní iniciativou

Ve všech institucích, které se v ČR podílí na čerpání pomoci ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU v současnosti probíhá externí audit připravenosti na příjem této pomoci. Jedná se o Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy. Auditem prochází všechny řídící orgány, platební orgán, zprostředkující subjekty, útvary pro interní audit a kontrolu, platební jednotky a několik vybraných konečných příjemců.


Účelem auditu, který zadalo Ministerstvo financí a který je hrazen z programu PHARE, je ověření, že řídící a kontrolní systémy pro čerpání prostředků z fondů EU jsou nastaveny správně, efektivně a splňují požadavky legislativy EU a ČR.

V případě, že problémy v implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti identifikuje členský stát sám, je možné nesprávně použité prostředky přerozdělit a poskytnout na jiný program. V případě, že problém odhalí Evropská komise, Česká republika bude muset nesprávně použité prostředky nebo alespoň jejich část vrátit do rozpočtu EU. „Audit je naší národní iniciativou a rozhodli jsme se pro něj právě proto, abychom v budoucnu nemuseli špatně využité prostředky vracet zpět do rozpočtu EU,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka.

Výsledky auditu budou známy v průběhu října. Na základě těchto výsledků Ministerstvo posoudí pro každý program zvlášť, zda je možné žádost o prostředky odeslat. Vydání závěrečné zprávy však není podmínkou pro rozběhnutí implementace jednotlivých programů. Každý řídící orgán (tzn. věcně příslušné ministerstvo) musí důkladně zvážit a posoudit, zda je na rozběhnutí daného programu připraven. V současnosti byla již většina programů v ČR financovaných ze strukturálních fondů vyhlášena. Česká republika již obdržela zálohu na platby ze strukturálních fondů ve výši 144,1 mil. € a z Fondu soudržnosti ve výši 9,3 mil. €.

Pozastavení čerpání pomoci z nástroje PHARE, ke kterému došlo v minulém týdnu, nemá žádný vliv na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Systém implementace PHARE se totiž řídí odlišnými pravidly, než jsou pravidla pro strukturální fondy a Fond soudržnosti.

 


 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.