CZ EN

Věřitelé Union pojišťovny mají stále možnost přihlásit své pohledávky

V rámci konkursu na majetek Union pojišťovny, jehož účinky nastaly dne 24. srpna tohoto roku, byli věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě do šedesáti dnů od toho data přihlásili u tamního soudu veškeré své pohledávky.

Přestože již tato lhůta uplynula a 10. listopadu 2004 proběhlo řádné přezkumné jednání, mají věřitelé stále možnost své pohledávky přihlásit. Upozorňujeme však na to, že k pohledávkám, které budou přihlášeny později než dva měsíce od řádného přezkumného jednání, se nepřihlíží, to znamená, že věřitelé mají ještě možnost své pohledávky přihlásit nejpozději do 10. 1. 2005. Tyto přihlášené pohledávky budou projednány ve zvláštním přezkumném řízení v termínu, který bude stanoven soudem.

Je nezbytné, aby věřitelé přihlásili všechny své pohledávky u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Slezská 9, Praha 2 ke sp. zn. 77 K 29/2004 dvojmo, uvedli jejich výši a důvod a doložili kopie veškerých dokladů vztahující se k těmto pohledávkám.

Na závěr sdělujeme novou adresu kanceláře Union pojišťovny, a.s.: Na Rybníčku 16, Praha 2, tel. 224941072.


Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.