CZ EN

Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá.

Cenou obvyklou se rozumí částka, kterou by za účelem získání stejného nebo obdobného zboží (služby) musel příjemce na stejném obchodním stupni zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli. Nejčastěji je cenou obvyklou cena, kterou za zboží či služby hradí jiné osoby, tj. osoby, které nejsou ve zvláštním vztahu k zaměstnavateli poskytujícímu zboží nebo služby. Pokud nelze takovou cenu určit, jsou u zboží cenou obvyklou náklady v okamžiku dodání zboží, u služeb celkové náklady na poskytnutí služby. (Použití ceny obvyklé jako základu daně se netýká bývalých zaměstnanců a rodinných příslušníků zaměstnanců, nejsou-li jinými osobami, pro které platí ustanovení o ceně obvyklé.)

Vládní návrh zákona obsahuje změnu ustanovení § 36a , a to vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu z okruhu osob.

Při vyčíslení finančních dopadů této změny zákona o DPH, uvedených v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, tj. v řádu desítek miliónů Kč, se vycházelo z těchto předpokladů a propočtů u jednotlivých druhů nejčastějších zaměstnaneckých benefitů:

Doprava (jízdenky)
Při výpočtu se vycházelo z rozdílu mezi částkami, které hradí zaměstnanci a.s. České dráhy, zaměstnanci městské hromadné dopravy a autobusových dopravců a průměrnými částkami za obdobné jízdné pro veřejnost. Snížení předpokládaného výnosu DPH v této oblasti činí cca 50 mil. Kč.

Stravování
Při výpočtu dopadů nebylo počítáno s tradiční formou stravování ve vlastních jídelnách (bez jejich rušení) s příspěvkem zaměstnavatele na zajištění stravování, ale se systémem úhrady stravování prostřednictvím poukázek s vyznačenou nominální hodnotou v Kč, které zastupují bankovky a mince při úhradě. Při přechodu na tuto formu úhrady, kdy poukázky nejsou předmětem DPH, je snížení výnosu DPH o cca desítky miliónů Kč.

Přechodné ubytování zaměstnanců
Maximální dopad na výnos DPH je cca 20 mil. Kč.

Celkem tedy finanční dopad navržené změny (vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu) představuje snížení předpokládaného výnosu v původně uvažované výši, tj. v desítkách miliónů Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.