CZ EN

Stanovisko Ministerstva financí k ROP Jihozápad

Ministr financí Eduard Janota včera odeslal předsedkyni regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Miladě Emmerové stanovisko k hodnocení a výběru projektů, ke kterému MF došlo na základě vlastního šetření a na základě prozatímně učiněných závěrů šetření policie.

Stanoviskem MF je, že metody hodnocení projektů od 5. výzvy dále byly v rozporu s Operačním manuálem, proces hodnocení není dostatečně transparentní s možným vlivem na pořadí projektů. Vzhledem k těmto skutečnostem MF doporučuje, aby ROP JZ zajistil nezávislé přehodnocení celé 5. a 6. výzvy při dodržení principů transparentnosti. Jedině tento postup podle názoru MF zajistí rovné zacházení s žadateli a minimalizuje případné další budoucí napadání výběru projektů. U projektů 7. a 10. výzvy došlo MF k názoru, že vzhledem k nízkému počtu projektů a pravděpodobně nulovému vlivu na jejich výběr není nutné přehodnocení provést.

V případě, že ROP JZ dojde k závěru, že přehodnocení celé 5. a 6. výzvy by bylo z jeho pohledu vysoce neefektivní, mohlo by MF akceptovat alternativní řešení, které je na uvážení ROP JZ, a které by mělo minimálně spočívat v přehodnocení těch projektů 5. a 6. výzvy, které byly v průběhu hodnocení dotčeny nestandardními a netransparentními metodami (podle šetření MF by se v tomto případě mohlo jednat zhruba o třetinu projektů). MF však zároveň upozorňuje, že tato varianta nezajistí dokonalou jistotu, že některý žadatel nebyl zvýhodněn či znevýhodněn. Je v odpovědnosti ROP JZ tomuto riziku předejít, např. dalším rozšířením souboru přehodnocovaných projektů.

Přehodnocení projektů 5. a 6. výzvy je pro MF nezbytným předpokladem pro uvolnění plateb a zrušení pozastavení certifikace. Zároveň MF upozorňuje, že tímto doporučením nelze předjímat další skutečnosti, které se objeví v budoucnu a budou mít vliv na certifikaci.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.