CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci - duben 2010

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích. Rovněž česká ekonomika již vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 v ní dochází k oživení ekonomické aktivity. Oživení však zůstává křehké a budoucí vývoj je zatížen mnoha riziky.

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst reálného HDP o 1,5 %. Struktura růstu bude ovlivněna oživením ekonomik našich hlavních obchodních partnerů, a proto by ekonomický růst měl být tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,4 %.

Průměrnou míru inflace v roce 2010 odhadujeme okolo 1,5 %, pro rok následující počítáme s urychlením růstu spotřebitelských cen na 2,3 %.

Na trhu práce se rovněž projevují důsledky nižší ekonomické aktivity. Po výrazném nárůstu míry nezaměstnanosti (VŠPS) ze 4,4 % v roce 2008 na 6,7 % v roce 2009 by mělo být v roce 2010 dosaženo vrcholu na úrovni cca 7,9 %. Poté by míra nezaměstnanosti měla začít mírně klesat. (Tato metodika se liší od metodiky MPSV, proto je údaj vždy nižší než tzv. míra registrované nezaměstnanosti.) Zaměstnanost by se v letošním roce měla snížit o 0,6 %, v roce 2011 by měla vykázat mírný růst o 0,1 %. Poměrně výrazné pozitivní revize predikcí zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti jdou na vrub pravděpodobnému zlepšení strukturálních charakteristik trhu práce. Pokles objemu mezd a platů, byť minimální, by měl pokračovat i v roce 2010. V roce 2011 by již mohlo dojít k obnovení růstu o 4,3 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na příznivé úrovni, v roce 2010 by mohl být poprvé od roku 1993 vytvořen přebytek běžného účtu.

Podle předběžných údajů dosáhl v roce 2009 deficit vládního sektoru 5,9 % HDP, což je o 0,7 p.b. lepší výsledek, než se původně očekávalo. Na základě údajů z počátku roku zpracovalo MF odhad autonomního vývoje hospodaření sektoru vlády v roce 2010 a notifikovalo deficit sektoru vlády ve výši 5,9 % HDP. Fiskální cíl ČR pro rok 2010 však zůstává ve výši 5,3 % HDP. MF proto vládě předloží souhrn dodatečných úprav, které zajistí dosažení uvedeného cíle. Půjde zejména o další vázání výdajů kapitol, přehodnocení výdajů v rámci prostředků privatizačního účtu a vyšší, než původně plánované, zapojení dividend do příjmů veřejných rozpočtů. MF tímto krokem potvrzuje v Konvergenčním programu představený plán fiskální konsolidace, který i nadále považuje za závazný.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Dokument (Makroekonomická predikce)

  • Makroekonomická predikce - duben 2010
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.