CZ EN

Stanovisko MF k přehodnocení 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad

Ministr financí byl dne 4. května 2010 osloven dopisem předsedkyně Regionální rady Jihozápad doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. s žádostí o revizi stanoviska ve věci přehodnocení 5. a 6. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad, a to vzhledem k novým skutečnostem odhaleným v souvislosti s probíhajícím trestním řízením Policie ČR proti obviněným zaměstnancům Úřadu regionální rady ROP Jihozápad. Následně ministr financí obdržel žádost hejtmana jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly s žádostí o stanovisko v téže věci. Ministerstvo financí vnímá tento nekoordinovaný přístup obou hejtmanů jako negativní signál o schopnosti regionální rady, resp. řídícího orgánu řádně a efektivně řídit regionální operační program.

Dle názoru MF je konečné rozhodnutí ohledně přehodnocení 5. a 6. výzvy výhradně v kompetenci a odpovědnosti řídícího orgánu, který v souladu s čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Tuto odpovědnost řídícího orgánu nelze přenést na jiný orgán implementační struktury, tedy ani na Platební a certifikační orgán nebo Auditní orgán, tj. Ministerstvo financí.

MF již v dopise ministra financí z 29. března 2010 jasně doporučilo kompletně přehodnotit 5. a 6. výzvu tak, aby transparentnost hodnocení nemohla být zpochybněna. Toto doporučení MF platí i nadále. Vzhledem k novým skutečnostem odhaleným v rámci vyšetřování Policie ČR, i vzhledem k rozhodnutí Výboru Regionální rady ROP Jihozápad provést přehodnocení celé 6. výzvy, se jeví jako jediná možnost přistoupit stejně i k projektům předloženým v rámci 5. výzvy. Asymetrický postup u 5. a 6. výzvy by byl neodůvodnitelný a těžko obhajitelný před Evropskou komisí, neboť použité postupy hodnocení byly totožné.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.