CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2009

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2009. Tato analýza shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období.

„Finanční sektor v České republice je stabilizovaný, s dostatečným kapitálovým vybavením a předpokladem odolnosti i vůči případným nenadálým tržním šokům v nejbližším období,“ shrnuje hlavní závěr Klára Hájková, náměstkyně ministra financí odpovědná za oblast finančního trhu. Dodává, že rovněž tvorba zisku v sektoru se jeví jako vcelku příznivá a dává reálné předpoklady pro financování dalšího rozvoje. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo.

Zpráva konstatuje, že bankovní sektor jako nejvýznamnější součást finančního trhu si zachoval svoji dosavadní integritu. Bilance bank byly financovány zejména z domácích retailových zdrojů. „Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům dosáhl téměř 138 %, což řadí český bankovní trh na třetí místo v rámci EU“, doplňuje Hájková. Aktiva bank byla denominována převážně v domácí měně. Podíl cizoměnových úvěrů na celkových úvěrech domácností byl téměř nulový a i nefinanční podniky je využívaly jen v omezené míře, především jako praktický způsob zajištění vůči nekorunovým příjmům z vývozů. Expozice bank vůči investicím do problematických aktiv zůstaly minimální.

Za uplynulý rok vzrostl podíl tzv. nesplácených úvěrů z 3,2 % na 5,2 %. V souvislosti se stále přetrvávajícími problémy v reálné ekonomice působí na bankovní sektor zhoršení dynamiky firemních tržeb a příjmů domácností.

V souvislosti s úvěrovou politikou bank je třeba poukázat na stále rostoucí zadluženost domácností, kterou však lze považovat za relativně zdravou, neboť úvěry jsou čerpány především za účelem řešení bytových potřeb. Navíc úroveň zadlužení domácností vztažená k výkonnosti ekonomiky zůstává v evropském srovnání stále poměrně nízká. Celkové úvěry na spotřebu, oproti úvěrům na bydlení,  v meziročním srovnání poklesly.

Přes panující nejistotu na kapitálovém trhu pražská burza umazala část ztrát z roku 2008. Došlo k výraznějšímu zotavení cen akcií, avšak objem obchodů poklesl. Rovněž objem spravovaných prostředků v podílových fondech se snížil. Pojistný sektor plnil svoji prvotní funkci - kompenzaci ztrát pojištěných hodnot - bez větších problémů. Analýza rovněž upozorňuje na skutečnost, že příspěvky účastníků penzijního připojištění jsou stále velmi nízké a pro významnější navýšení příjmů v postproduktivním období nedostatečné.

Součástí zprávy je i stručná analýza vládního sektoru, který značnou měrou ovlivňuje finanční trh. Za schodkovým hospodařením vládního sektoru stojí zejména výpadky u většiny kategorií daňových příjmů.

Zpráva obsahuje také výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které by měly přispět k budoucímu zlepšení fungování finančního trhu a k jeho další kultivaci, a dále také vyhodnocení zapojení rezortu financí do jednání na evropské úrovni, včetně českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

  • Text Zprávy o vývoji na finančním trhu a jeho zkrácené znění obsahující hlavní závěry jsou k dispozici na internetových stránkách www.mfcr.cz v části Finanční trh - Publikace.

Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF


Roční zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem roční zprávy je srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

 

Dokumenty

  • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009
  • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009 - STRUČNÉ SHRNUTÍ

Zdroj: MF, oddělení Analýzy finančního trhu; červen 2010

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.