CZ EN

Doporučení pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu

Pracovní skupina k regulaci distribuce na finančním trhu (PS), která byla na začátku roku 2009 zřízena při Ministerstvu financí (MF), uzavřela druhou etapu své činnosti. Zástupci MF, České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení, kteří se expertních jednání PS účastnili, formulovali svá doporučení ke koncepci budoucí právní úpravy poskytování distribučních služeb, tedy nabízení, zprostředkování a poradenství v oblasti finančního trhu.

„Pracovní skupina se většinově shodla na základních doporučeních týkajících se podmínek vstupu osob do odvětví, pravidel jednání se zákazníkem a zajištění odborné způsobilosti distributorů finančních služeb,“ uvádí náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Klára Król.

Východiskem všech doporučovaných opatření je myšlenka o potřebě sblížení regulatorních přístupů uplatňovaných v různých sektorech finančního trhu. „Budoucí právní úprava by měla sjednotit úroveň ochrany spotřebitele na finančním trhu, vytvořit podmínky pro efektivnější výkon dohledu a přispět k celkovému zvýšení kvality poskytovaných finančních služeb,“ zdůrazňuje náměstkyně Król.

Doporučení PS, která budou v následující etapě prací rozšířena o návrhy konkrétních standardů odbornosti distributorů, představují pro MF základní východisko pro zpracování budoucího legislativního návrhu. „Věcný záměr nové regulace, včetně související dopadové studie, představíme v polovině roku 2011,“ dodává Klára Król. MF současně předpokládá pokračování úzké spolupráce se zástupci České národní banky a subjektů finančního trhu při nastavování detailních parametrů nové právní úpravy. „Oceňuji aktivní zapojení zástupců profesních asociací do činnosti pracovní skupiny a jejich snahu najít společné řešení. Věřím, tak spolupráce bude pokračovat i nadále,“ uzavírá Klára Król.

Text „Doporučení PS k regulaci distribuce na finančním trhu“ je k dispozici na webových stránkách ministerstva (www.mfcr.cz):

  • Doporučení Pracovní skupiny k distribuci na finančním trhu - 2. druhá etapa

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.